Agorafobi

Kallas ibland för torgskräck eller kenofobi

Ungefär varannan som drabbas av paniksyndrom drabbas också av agorafobi. Ordet agora kommer från grekiskans torg. Men det handlar inte om stora tomma öde platser utan snarare marknadsplatser med många människor. En agorafobiker drar sig för att lämna tryggheten, vanligen sitt hem. Agorafobi kan visa sig som rädsla för att åka buss, tåg, tunnelbana, spårvagn, båt eller flyg. Det kan också handla om rädsla för att befinna sig i affärer, hissar, på broar, i tunnlar eller på motorvägar.

Om din agorafobi är mycket handikappande kan du – förutom behandling – söka stöd hos kommunen. Du kan få färdtjänst eller ledsagning till exempel. Hos försäkringskassan kan du söka bilstöd, om du behöver bil för att klara av ditt jobb eller för att ta hand om dina barn.

Aktuellt