Hälsolots

Ett liv med god hälsa vill Hälsolots inspirera till. Aktiviteterna arrangeras i samarbete med stadsdelarna centrum och Majorna-Linné och är alltid kostnadsfria och öppna för alla från 18 år.

Hälsodisken

Genom hälsodisken Hisingen kan du delta i olika grupper såsom ångestskola, mindfulness, frigörande dans, depressionsskola, sömnskola, stresskola och värkstaden.

Hälsodisken är en möjlighet för dig som vill ta större eget ansvar för ditt liv och din hälsa. Genom Hälsodisken kan du delta i olika grupper såsom värkstaden, depressionsskola, ångestskola, stresskola, sömnskola, mindfulness, yoga och frigörande dans. Du kan också kontakta Hälsodisken för enskilda vägledningssamtal som rör din hälsa.

Hälsoteket

Hälsoteket i väster är en verksamhet som vill skapa en bättre hälsa bland allmänheten. De erbjuder gruppstöd, kurser, föredrag och fysisk aktivitet.

Aktivitetshus

På aktiviteshusen erbjuds social gemenskap, kursverksamhet, meningsfull sysselsättning, förberedande arbetsträning och vägledning till fortsatta studier eller arbete. De är öppna för alla mellan 18-65 år med psykisk ohälsa.