Styrelsen

Så här ser styrelsen ut för verksamhetsåret 2022-2023

 • Ordförande
  Claes Torsetensson

 • Vice ordförande
  Monika Rosenberg

 • Kassör
  Susanne Wallin

 • Personalansvarig
  Monika Rosenberg

 • Ledamöter
  Jaana Laitala

  Anette Wageby Karlsson

 • Suppleanter

  Magdalena Sylwan Gustafsson

  Tobias Nilsson