Styrelsen 2020-07-14T13:57:24+02:00

Styrelsen

Så här ser styrelsen ut för verksamhetsåret 2020-2021

 • Ordförande
  Claes Torsetensson

 • Vice ordförande
  Monika Rosenberg

 • Kassör
  Susanne Wallin

 • Personalansvarig
  Monika Rosenberg

 • Ledamöter
  Petter Piccinelli

  Jaana Laitala

 • Suppleanter
  Anette Wageby Karlsson

  Lisa Höiland

  Magdalena Sylwan Gustafsson