Styrelsen

Så här ser styrelsen ut för verksamhetsåret 2020-2021

  • Ordförande
    Claes Torsetensson

  • Vice ordförande
    Monika Rosenberg