Ångest utlöst av specifik händelse

PTSD – Posttraumatic Stress Disorder

Den som drabbas av PTSD kan till exempel ha genomlevt ett krig, suttit i koncentrationsläger, blivit utsatt för tortyr, våldtäkt eller misshandel, varit med om en svår olycka, blivit rånad eller mobbad. Många PTSD-drabbade återupplever den skrämmande händelsen genom starka minnesbilder som dyker upp både under dagen och i form av mardrömmar på nätterna. Men det kan också vara så att den drabbade helt förträngt den otäcka händelsen och inte har några medvetna minnen kvar.

PTSD-drabbade försöker ofta undvika tankar, känslor eller aktiviteter som påminner om traumat, eller så kan de ha svårt för att minnas viktiga detaljer som har med traumat att göra. Vanliga fysiska och psykiska symptom är koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, irritabilitet, överdriven vaksamhet och lättskrämdhet.

ÅSS vänder sig inte i första hand till personer med PTSD, vi hänvisar till exempel till Föreningen EMDR.

Sammandrag av Åza Svenssons text från ÅSS broschyr.

Vanliga fysiska och psykiska symptom

koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, irritabilitet, överdriven vaksamhet och lättskrämdhet

Hyreshus med bakande kvinna i fönster