Att vara anhörig

Vi välkomnar anhöriga i föreningen och har en anhöriggrupp. Läs också mer om vilket anhörigstöd som Göteborgs Stad kan erbjuda.

Det är inte lätt att förstå sig på