En ständigt gnagande oro

Den som lider av GAD har oftast inga särskilda fobier och drabbas i regel inte heller av panikattacker. Istället går han eller hon omkring med en ständigt gnagande oro över det mesta i livet. Om en anhörig ska ut och resa lyssnar den GAD-drabbade kanske på ekonyheterna i radio varje timma för att försäkra sig om att inga plan har störtat. Om det dimper ner ett brev från skattemyndigheten hemma i brevlådan är man övertygad om att det rör sig om en restskatt på tusentals kronor.

Generaliserad ångest gör att man blir överdrivet ängslig och denna ängslan påverkar hela ens liv och uppfattning av verkligheten. Ängslan tar en massa kraft och präglas ofta av negativa känslor, kroniskt beredskapsläge, känsla av vanmakt och en hotinriktad vaksamhet.

Den som lider av GAD är oftast själv medveten om att den ständiga oron är överdriven, men har ändå oerhört svårt för att sätta stopp för sina katastroftankar. GAD ger inte sällan både fysiska och psykiska symptom, som till exempel huvudvärk, muskelspänningar och koncentrationssvårigheter. Precis som vid social fobi söker många GAD-drabbade hjälp för fysiska symptom i första hand. Det gäller för läkaren att vara uppmärksam på den oro som döljer sig bakom huvudvärken, sömnbesvären eller koncentrationssvårigheterna.

Diagnosen för GAD

Så här ser diagnosen för generaliserat ångestsyndrom ut i korta drag, enligt DSM IV:

Patienten ska lida av en ängslan som är överdriven, genomgripande och okontrollerbar och som följs av rastlöshet, irritabilitet, muskelspänningar, uttröttbarhet, sömnstörningar, koncentrationssvårigheter och som orsakar påtagligt lidande och försämrad funktion i arbetet, på fritiden, och i relation till släkt, familj och vänner. För att en diagnos ska ställas måste man haft besvären i minst sex månader.

Risker

Precis som vid andra ångestsyndrom löper människor som lider av GAD en ökad risk för att utveckla depression eller hamna i missbruk. Inte minst därför är det viktigt att du som är drabbad söker professionell hjälp. Även generaliserat ångestsyndrom orsakas förmodligen av en kombination av sårbarhet och stress. Kanske har den GAD-drabbade en ärftlig känslomässig sårbarhet som i kombination med yttre och inre stress har utlöst den ständiga oron.

Hör av dig till ÅSS om du vill få råd eller stöd.

Sammandrag av Åza Svenssons text från ÅSS broschyr.

Träd och himmel före stormen

Olika studier visar att mellan två och fem procent av befolkningen lider av GAD (generaliserat ångestsyndrom).
(Wittchen 2002)