Några böcker från vårt bibliotek

”Ångest” av Christer L Nordlund

Helt klart en bibel för oss ångestdrabbade. Beskriver de olika ångestsyndromen, ångestens mekanismer, hur ett ångesttillstånd kan uppstå, vanliga läkemedel vid ångesttillstånd, kognitiva tekniker med mycket mera. Christer Nordlund är kognitiv beteendeterapeut. Finns att köpas via Christer Nordlunds webbplats. ISBN: 91-631-5481-1.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

”En av grundpelarna i DBT (dialektisk beteendeterapi) är acceptans och denna bok vill på et