Vad är en ideell förening? Vad är historien bakom föreningen ÅSS Göteborg?

Så här kom vi till

Föreningen ÅSS Göteborg tillhör Svenska Ångestsyndromsällskapet som bildades 1991 av panikångestdrabbade Björn Strömberg från Stockholm.

Björn och hans läkare, psykiatern Mats Humble, berättade om den nystartade föreningen i ett TV-program på bästa sändningstid och fick förstås stor respons från mängder av tittare över hela Sverige. Paniksyndrom var ett okänt begrepp för de flesta i början av 90-talet och många ångestdrabbade kände lättnad och lycka över att få ett namn på sitt ”mystiska helvete” och dessutom upptäcka att de inte var ensamma om att befinna sig i det.

Till en början fokuserade föreningen på just panikångest/paniksyndrom, och döptes därför till Paniksyndromsällskapet.

ensam-nalle-soker-av-johan-langeBjörn Strömberg sammanförde de TV-tittare som hörde av sig ifrån Göteborg och på så vis bildades den första stödgruppen för paniker här i Göteborg. 1993 blev stödgruppen ”Paniksyndromsällskapet i Göteborg” (PS Göteborg). Efter att ha sökt pengar i flera år fick PS Göteborg 1996 för första gången bidrag från Göteborgs kommuns handikappenhet. Tack vare bidraget kunde vi flytta till nya lokaler på Mellangatan vid Järntorget, och dessutom (med hjälp av statliga lönebidrag) anställa två medlemmar med erfarenhet av stöd- och informationsarbete inom föreningen.

År 2001 flyttade vi till våra nuvarande lokaler på Järntorget 7, med vacker utsikt över torget och hamnen. I ungefär samma veva bytte hela riksförbundet namn till Svenska Ångestsyndromsällskapet, eftersom vi vänder oss till människor med olika ångestsyndrom, inte bara paniksyndrom. Paniksyndromsällskapet i Göteborg blev då Ångestsyndromsällskapet i Göteborg.

ÅSS Göteborg har vuxit rejält sedan starten 1993. Idag är vi fyra anställda och har ett tjugotal ideella medarbetare. Under de senaste åren har vi haft drygt 300 betalande medlemmar och tusentals personer har ringt vår telefonjour, varit här på ”Öppet hus” och enskilda besök, gått i våra självhjälpsgrupper och träningsgrupper eller kontaktat oss via e-post.

Telefonen ringer oavbrutet under våra telefontider och vi har ofta svårt att hålla jämna steg med alla som behöver hjälp och stöd. Vi kommer alltid att behöva många som är med och hjälper till ideellt i föreningen!

Under åren har vi lärt oss mycket om ångestsjukdomar och pratar nu inte bara om ”panikångest”, utan om de olika ”ångestsyndromen” – paniksyndrom (med eller utan agorafobi), social fobi, generaliserat ångestsyndrom och specifika fobier. (När det gäller tvångssyndrom (OCD) hänvisar vi främst till OCD-förbundet (031-13 14 11).

Ångestsyndromen tillhör tyvärr de stora svenska folksjukdomarna (i en stor befolkningsstudie fann man att över 30% av kvinnorna och 20% av männen i Sverige någon gång under sitt liv drabbas av en ångestsjukdom), så du som lider av en ångestsjukdom behöver definitivt inte känna dig ensam!

Känn dig istället varmt välkommen till Ångestsyndromsällskapet i Göteborg. Vi behöver varandra!

Vad är en ideellt förening?

OrdförandeklubbaEn ideell förening finns till för att främja målgruppens behov och intressen. I Ångestsyndromsällskapet Göteborgs fall handlar det om de intressen vi som är drabbade av psykisk ohälsa i form av ångestsyndrom har.

Föreningen är en organisation styrd av medlemmarna via årsmötet, vilket är vårt högsta beslutande organ. I andra organisationer används ibland begreppet kongress för samma sak. Där väljs en styrelse och en verksamhetsplan för året beslutas. Styrelsen agerar efter medlemmarnas instruktioner. Den är ansvarig inför årsmötet och därmed ytterst medlemmarna.

Stadgarna kan betraktas som föreningens egen lag. De styr hur föreningen ska skötas och har fastställts av medlemmarna på årsmötet. Det är endast medlemmarna på årsmötet som kan ändra i ”lagen” – stadgarna.

I styrelsen finns ett antal ledamöter varav en ordförande. Det är ordföranden som styr och fördelar arbetet och håller i ordförandeklubban på styrelsens möten. Under årets gång är det styrelsen som ser till att medlemmarnas önskningar och beslut på årsmötet förverkligas.

Ekonomiskt lutar vi oss till stor del på kommunen. Vi beskriver vad vi vill göra och söker bidrag en gång per år. Vi får även in medlemsavgifter men dessa vill vi hålla låga så att så många som möjligt kan vara med. Vi kan även få in ekonomiska medel via projektbidrag, fonder, donationer och vi tar ut vissa avgifter (oftast rabatterade!) för kurser och aktiviteter.

Vi har ett kansli på Järntorget 7 i Göteborg där anställd personal samt ideella hjälper till med det dagliga arbetet.

Öppet hus

Fika och en stunds sällskap.

Klockan 17-20

Varje helgfri torsdag har vi öppet hus.

Telefonjour

Har du frågor kring ångest?

031-13 70 91

Mer information hittar du under rubriken Verksamhet, fliken Telefonjour

Ring oss!

Grupper

Självhjälps-, ungdoms-, anhörig- eller kamratgrupp?

Självhjälp och stöd

Vi har många grupper på gång. Hör av dig om du vill vara med!

Hjälp oss

Vi är en ideell organisation och beroende av er medlemmar!