Följ oss i sociala medier

Vi försöker använda nätets möjligheter på bästa sätt. Vi finns i några sociala medier. Följ oss gärna!

ÅSS Göteborg har en officiell Facebook-sida. Det finns även en diskussionsgrupp som heter Angot på Facebook. Vi använder  YouTube och arbetar för att dyka upp på Instagram igen. Dessutom har vi en blogg.  Vill du som medlem delta och