Personligt ombud

Personligt ombud är en stödverksamhet för dig med psykisk funktionsnedsättning boende i Göteborg. Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer hjälp än du har idag, eller om du har hjälp men är missnöjd med hur den ser ut eller fungerar. Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är helt fristående från myndigheter. Tillsammans med dig görs en plan över vad som kan förändras och förbättras. Det kan handla om ekonomi och bostad, om hälsa och medicinering, om arbete och sysselsättning eller om relationer till familj och vänner. Det personliga ombudet är ett stöd i kontakter med olika myndigheter och hjälper den enskilde att få den vård och service man har rätt till. Ombudet är ett stöd i att skapa det nätverk av människor som behövs för att leva ett bättre liv. Ombudet har tystnadsplikt och kostar inget för dig. Mer info hittar du hos Bräcke Diakoni.

Telefonjour

Undrar du över något eller vill du prata av dig?

031-13 70 91

Måndag till fredag: 13-15 (ej röda dagar)

Ring oss!

Bloggen

Läs senaste nytt på ÅSS-bloggen