Gamla vår- och höstprogram

Här har vi arkiverat gamla vår- och höstprogram.

Hösten 2016

Fysisk rörelse vid psykisk ohälsa

Under föreläsningen kommer föredragshållaren att ge en överblick över kunskapsläget om fysisk aktivitet vid depression och ångest samt presentera forskningsresultat från sin avhandling från 2015. Föreläsningen kommer också att diskutera svårigheterna med att vara fysiskt aktiv när man mår psykiskt dåligt. Avslutningsvis kommer föreläsningen innehålla en praktisk del där vi tillsammans med föreläsaren provar på enkla rörelser ur metoden basal kroppskännedom.

Föreläsare: Louise Dani