Tidigare program 2019-05-27T15:19:37+02:00

Gamla vår- och höstprogram

Här har vi arkiverat gamla vår- och höstprogram.

Hösten 2016

Fysisk rörelse vid psykisk ohälsa

Under föreläsningen kommer föredragshållaren att ge en överblick över kunskapsläget om fysisk aktivitet vid depression och ångest samt presentera forskningsresultat från sin avhandling från 2015. Föreläsningen kommer också att diskutera svårigheterna med att vara fysiskt aktiv när man mår psykiskt dåligt. Avslutningsvis kommer föreläsningen innehålla en praktisk del där vi tillsammans med föreläsaren provar på enkla rörelser ur metoden basal kroppskännedom.

Föreläsare: Louise Danielsson, leg. sjukgymnast vid Närhälsan i Göteborg, forskar vid enheten för socialmedicin och epidemiologi, Göteborgs universitet.
Tid: Tisdag 6 september kl. 18.30
OBS! ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr övriga.

Panikångest/ paniksyndrom

Många människor- ungefär 10 % av befolkningen, drabbas av en enda panikattack under en pressad period av sitt liv. Däremot innebär den första panikattacken, för mellan 2-5 % av befolkningen, en början på en ond cirkel som på fackspråk kallas paniksyndrom.
Denna kväll berättar föreläsaren om synen på ångestbegreppet paniksyndrom och dess olika uttryck och dynamik utifrån flera perspektiv.

Föreläsare: Claes Lind, leg psykolog/leg psykoteapeut/cert. handledare
Tid: Tisdag den 20 september kl 18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga.

Suicid

Det finns mycket kunskap om varför självmord inträffar och vad vi kan göra för att förebygga. Samtidigt är självmord ett tabubelagt ämne som ofta omgärdas av skuld, skam och tystnad. Den tystnaden vill vi bryta.

Psykisk Livräddning bygger på material framtaget av professor Jan Beskow som under fyrtiofem år forskat i ämnet suicidprevention.

Föreläsare: Suicidprevention i Väst
Tid: Tisdag den 27 september kl.18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

Bästa maten för dig – Kost och ångest

Hur vi sköter kosten kan påverka mycket. Föreläsaren tar upp vilka näringsämnen i maten som vi ska prioritera och tänka lite extra på.

Föreläsare: Urban Ryssnäs, dietist
Tid: Tisdag den 4 oktober kl.18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

Kroppskännedom & djupavspänning (workshop)

Välkommen till en kväll där du får prova olika övningar som hjälper dej att lyssna på din kropp och att slappna av. Att använda kroppskännedom och avspänning är ett naturligt och skönt sätt att komma nära sig själv, bli vän med sig själv, att bli mer hel. Vi kommer använda visualisering, andningsövningar, enkla rörelser mm.

OBS: Medtag liggunderlag så du kan ligga under avspänningsövningarna. Det fungerar på stol också, men det kan vara ännu skönare att ligga ner.

Föreläsare: Maria Samuelson, Masthuggets Yoga & Meditation
Yogalärare med specialitet kroppskännedom, djupavspänning och meditation.
Tid: Tisdag den 18 oktober kl. 18.30
Plats: Se uppdateringar på hemsidan för hänvisad lokal.
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom

Om att förstå mekanismerna bakom traumarelaterade störningar, och dess påverkan på den som drabbats.

Föreläsare: Sofia Strand, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, verksam i vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården, och i privat verksamhet.
Tid: Tisdag den 25 oktober kl. 18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga.

Hälsoångest

När tankarna på och oro för den egna hälsan inte lämnar en någon ro, talar man om hälsoångest, som ett par procent av befolkningen beräknas lida av. Om hälsoångest och dess bakomliggande faktorer till oro samt möjlig behandling berättar föreläsaren om ikväll.

Föreläsare: Jan-Erik Jönsson
Tid: Tisdag den 1 november kl. 18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga

GAD

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Kvällens föredrag handlar i korta drag om vad GAD är, vad som utmärker syndromet, dess uppkomst och behandling.

Föreläsare: Christer Wendestam, överläkare i psykiatri
Tid: Tisdag 15 november 18.30-ca 20.
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga

HSP – Highly Sensitive Person

Vad innebär det att vara högkänslig och kan man koppla denna personlighetstyp till en ökad risk för olika ångestsyndrom? Haidie är själv högkänslig och har under perioder i livet haft både ångest och panikångest. Denna kväll föreläser hon utifrån den forskning som finns, samt delar med sig av egna erfarenheter och tipsar er om hur hon hittat mer balans i tillvaron.”

Föreläsare: Haidie Adolfsson, pedagog, föreläsare, initiativtagare till soppkvällar
Datum och tid: Tisdag 22 november kl. 18.30

OBS!! Plats: Göteborgs föreningscenter, Mötesplatsens lokal, Södra Allégatan 1 B. OBS!!

Kurser och workshoppar

Självhjälpsgrupp för män och kvinnor, blandade åldrar

Se kommande uppdateringar på hemsidan för vidare information eller kontakta oss
på 031-13 70 91 eller mail: info@angestgoteborg.se.

Anhöriggrupp

Som anhörig till någon med ett ångestsyndrom är det lätt att känna sig villrådig, maktlös, hjälplös och trött. I en miljö där man får möjlighet att träffa andra i liknande sits kan man stötta varandra och utbyta erfarenheter, tips och råd. Nu drar snart höstsäsongens anhöriggrupp igång. Intresserad? Kontakta oss på info@angestgoteborg.se eller ring 031-13 70 91

Våga tala nybörjarkurs

OBS! Se plats!

Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest. Våga tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala med och inför andra. Kursen har inslag av teorier och tekniker inom KBT.

Kursledare: Ellinor från ÅSS
Kostnad: 500 kr för 10 träffar. Endast för medlemmar!
Tid: onsdagar kl 17.30 – 20.00

Start: 21 september
Plats: Järntorget 7, ÅSS lokal
Anmäl dig: senast 9 september till:
info@angestgoteborg.se eller via tfn: 031-13 70 91
Anmälan är giltig först när din medlems- och kursavgift är betald.

Kurs i personlig utveckling – för bättre självkänsla

OBS! Denna kurs är endast till för dig som är ungdom eller ung vuxen och medlem i ÅSS

Sex tisdagar med start 11 oktober kl 18.00-20.30
Välkommen till en kurs i personlig utveckling hos Human Touch Body & Brain. Kursen vänder sig till dig som är medlem i ÅSS och redo att ändra ditt liv i positiv riktning i syfte att lära känna dig själv och få en ökad självinsikt.
Kursen kommer att ha fokus på här och framåt där vi varvar teori, samtal, individuella övningar och gruppövningar. Under kursens period ingår ett individuellt coachande samtal hos kursledaren.

Gruppen kommer få en introduktion i kommunikationsmodellen Nonviolent Comminication (NVC) i syfte att skapa en djupare kontakt och förståelse till sig själva och i de relationer man befinner sig i, vilket hjälper oss att bli bättre på att uttrycka våra känslor och behov och sätta de gränser vi behöver.

Deltagarna kommer få verktyg med sig att träna in nya livsbejakande strategier samt konkreta övningar att arbeta med mellan tillfällena.
Material och fika ingår.

Ur kursinnehållet:

 • Introduktion i NVC- kommunikationsprocess
 • Lär känna dina inre resurser
 • Mål och visioner, affirmationer och fullbordan
 • Meditation, andning och avslappning
 • Övningar
 • Exponeringsträning

Uttalanden från tidigare deltagare:

 • ”Mysig stämning i gruppen”
 • ”Lärde mig mycket om hur man kan kommunicera”
 • ”Bra övningar generellt”
 • ”Grymma tillitsövningar”
 • ”Mysiga lokaler och god fika”
 • ”Mycket bra coachning”
 • ”Bra att få lära sig meditation”
 • ”Ett steg närmre mitt mål”

Startdatum: Tisdag den 11/10. Därefter: 18/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 7/12
Tid: 18.00-20.30
Kostnad: 300 kr
Plats: Human Touch Body & Brains lokaler på Pusterviksgatan 15
Anmälan: senast 26 september: via mail till valerie@angestgoteborg.se
Din anmälan är giltig när du betalt kursavgiften som vi fakturerar dig.

Kursledare: Susanne Göransson
Human Touch Body & Brain. Tel 031-7119400
För mer information om kursen kontakta Susanne Göransson
E-post: susanne@human-touch.se
www.human-touch.se

Vårprogram 2013

FÖRELÄSNINGAR

KUNDALINIYOGA

Kundaliniyoga är en yogaform med särskild fokus på de mentala och andliga bitarna. Rörelser kombineras med kraftfull andning för att nå ökad medvetenhet, stabilitet samt fysisk och psykisk balans. Även nervsystemet stärks vilket ökar energiflödet i kroppen. Clara Nestor är utbildad Kundaliniyoga- och meditationslärare med examen i hälsopedagogik och vidareutbildning inom KBT. Förutom att utbilda nya Kundaliniyogalärare arbetar hon med Medicinsk Yoga, hälsa, stresshantering och samtalsbehandling både i grupp och individuellt. I sitt arbete möter hon bl.a. människor som brottas med ångest, depression eller annan kris.

Tisdag 22 januari 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 18 januari. 

FRÅN ATT HA SOCIAL FOBI – TILL ATT ARBETA SOM PSYKOLOG

Ikväll får vi besök av Tore Gustafsson, leg. psykolog. Han kommer att berätta om sin väg från att ha social fobi till att utbilda sig till och arbeta som psykolog.

Tisdag 19 februari 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 15 februari.

DBT – DIALEKTISK BETEENDETERAPI

Terapiformen DBT, Dialektisk Beteendeterapi, används ofta för att behandla personer med borderlinediagnos (emotionellt instabil personlighet) och/eller självskadebeteende. Terapin handlar bland annat om att hitta en balans mellan yttre och inre verklighet, lära sig acceptera verkligheten som den är och lära sig nya strategier och färdigheter så att livet blir hanterbart och värt att leva.
Den handlar även om att bli mer medvetet närvarande samt finna ett mer nyanserat och icke-värderande tänkande, eftersom svartvita och starkt dömande tankar tenderar att skapa starkt laddade känslor. Kvällens föreläsare är Anders Welin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi.

Tisdag 5 mars 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 1 mars.

FELICIA FELDT – Om rätten att slippa försonas – Obs! Se plats

I sin bok ”Felicia försvann” berättar Felicia om sin uppväxt med mamman Anna Wahlgren, känd författare och barnexpert som 1983 gav ut Barnaboken. Felicia vittnar om en uppväxt fylld av uppbrott, dramatik, missbruk och vilka konsekvenser det fick i hennes vuxna liv. Hon berättar om att ta makten över sitt eget liv och att komma tillbaka, trots en sårig start i livet. Och hon ställer den brännande frågan om man till varje pris måste försonas?

Datum och tid: Tisdag 19 mars 18:30- ca 20.
Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
Pris: Gratis för medlemmar, 100 kr för övriga.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Salen är stor, men kom ändå i god tid för att säkert få plats.

SJÄLVSKADANDE & SUICIDALT BETEENDE HOS UNGDOMAR

Det som läker – En salutogen (hälsofrämjande) betraktelse över självskadande och suicidalt beteende. Lars Fjellman är leg. psykoterapeut, socionom, utbildad familjeterapeut och utbildad KBT-terapeut. Han har även skrivit en bok om kvällens ämne.

Tisdag 2 april 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 29 mars.

MEDICIN & TERAPI – BEHANDLING AV ÅNGEST

För ångestdrabbade kan både mediciner och terapi vara ett gott stöd; men hur hittar man rätt bland alla alternativ? Och vad är det som händer i hjärnan vid ångest och ångestbehandling?
Kvällens föreläsare heter Rolf Persson och är leg. läkare samt leg. psykoterapeut.

Tisdag 9 april 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 5 april.

KORTTIDSTERAPI

Ikväll får vi en presentation av en ny form av korttidsterapi, som fokuserar på affekter (våra grundläggande känsloreaktioner och -upplevelser).
Frida Lisak är leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Tisdag 16 april 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 12 april.

KÄNSLOLIVETS BETYDELSE FÖR HÄLSAN – med gråten som exempel

Ikväll får vi besök av Claes Ekenstam, kroppsterapeut och lektor i vårdvetenskap. Han kommer att tala om känslolivets betydelse för hälsan, med gråten som exempel.

Tisdag 23 april 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 19 april.

UTÅTRIKTADE FÖRELÄSNINGAR

VI KOMMER TILL ER OCH FÖRELÄSER!

Vi på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är ofta ute och föreläser om ångestsyndrom och om hur det är att leva med ångest. Vi föreläser för skolklasser, lärare, kuratorer, sjukvårdspersonal, personal och arbetsledare på företag, personal på olika myndigheter och så vidare. Dessa föreläsningar är gratis. Föreläsningarna är mellan en och tre timmar långa. Vill ni att vi ska komma till er och föreläsa? Vill ni komma hit till oss på föreläsning? Hör av er, så bestämmer vi ett datum!
Föreläsare: Ellinor Albrektsson från ÅSS.

KURSER/WORKSHOPS

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR MÄN OCH KVINNOR, BLANDADE ÅLDRAR

I mån av efterfrågan fortsätter självhjälpsgruppen för män och kvinnor, blandade åldrar. Vi träffas onsdagar kl. 15-17 jämna veckor.
Välkommen med din intresseanmälan!

Pris:
Kostnadsfritt. Endast för medlemmar.
Anmälan:
Senast 16 januari till git@angestgoteborg.se eller via telefon (031-137091).
Startdatum: 23 januari.

ALEXANDERTEKNIKEN

Alexandertekniken är en enkel och praktisk teknik som kan förbättra ditt sätt att röra dig och använda din kropp så som den är konstruerad. Du vänjer dig av med tillägnade rörelsemönster, som att belasta kroppen ojämnt när du går, sitta hukad över datorn eller att dra upp axlarna. Hållning och rörelsemönster som kan leda till spänningar och värk kan du förändra med hjälp av Alexanderteknik. Din hälsa blir förbättrad och du blir mer närvarande i kropp och sinne.

Kursledare: Barbro Olsson från Medborgarskolan
Kostnad: 250:- för 5 träffar. Endast för medlemmar.
Tid: Måndagar kl. 18:00 – 19:30
Start: 4 mars
Plats: Molinsgatan 7
Anmälan:  Senast 25 februari till ÅSS (info@angestgoteborg.se, 031-13 70 91)

VÅGA TALA

Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest.
Våga tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala med och inför andra.

Kursledare: Johanna Westfelt från Medborgarskolan.
Kostnad: 500:- för 10 träffar. Endast för medlemmar.
Tid: Onsdagar kl. 18:00 – 21:15
Start: 27 mars
Plats: Ännu inte fastställd.
Anmälan:  Senast tisdag 13 mars till ÅSS (info@angestgoteborg.se, 031-13 70 91)

MÖTEN OCH AKTIVITETER

”ÖPPET HUS”

Fortsätter att vara öppet varje torsdagskväll kl. 17-20.
Vi fikar, pratar allvar och skrattar. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
Varmt välkommen!

 ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. Om resurser finns träffas vi även ibland på aktiviteter utanför föreningens väggar. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är mellan 16 och 26 år. Hör av dig till oss om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal eller vill ha mer info.
Gruppledare är Ellinor Albrektsson (ellinor@angestgoteborg.se) från ÅSS.

ÅSS BLOGG

ÅSS Göteborg fortsätter att blogga om vad som händer på föreningen.
I bloggen kan du som läsare också ta del av diverse tips, idéer och tankar.

ÅSS PÅ WEBBEN

Förutom att vi har en webbplats och blogg finns vi också på Facebook och Google Plus. På Facebook har vi också en egen grupp enbart öppen för ÅSS Göteborgs medlemmar.

Varmt välkomna!

ÅRSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter. ÅSS styrelse inför kommande valår väljs under årsmötet.
Mer info i separat utskick.

SOMMARLÄGER

7-9 juni, Getterögården, Varberg. Ett tillfälle att komma bort lite från vardagen och umgås, vila, äta gott m.m.
Mer info i separat utskick.

Höstprogram 2012

FÖRELÄSNINGAR

HITTA MOTIVATION OCH VÄRDEN I VARDAGEN

Emellanåt kan livet vara skört och bräckligt och ibland sker saker som förändrar tillvaron. 1998 råkade Reine Karlsson, brandman, föreläsare och författare, ut för en händelse som kom att påverka hans liv – brandkatastrofen vid Backaplan i Göteborg. Reine påpekar i sin nyutkomna bok ”Ett steg mellan liv och död” betydelsen av ett värdigt bemötande och vikten av att bli sedd. Ikväll får vi besök av Reine som kommer att berätta om sina upplevelser och tankar.

Tisdag 25 september 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 21 september. 

STRESSA MINDRE – SOV BÄTTRE!

Sömnlös och stressad – Hur hanterar Du det? Kvällens föreläsning kommer att beröra vad som påverkar sömnen, hur man kan hantera och minska stressen samt olika förhållningssätt till stress- och sömnsvårigheter.
Susanne Hedin driver Ergonomhuset AB (www.ergonomhuset.se) som ger kurser i Stress- och Sömnhantering sedan 16 år tillbaka. Hon är ergonom, leg. sjukgymnast och utbildad stresshandledare som arbetat med stresshantering i drygt 20 år.

Tisdag 9 oktober 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 5 oktober.

TRAUMA & KORTTIDSTERAPI

Vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) står omständigheterna och symtomen i fokus och ett tillfrisknande kan ske genom bearbetning av traumat. Om en individ blivit utsatt för våld blir hon eller han fråntagen självbestämmande och rätten att säga nej, d.v.s. självkänslans grund. Den behandlingsform som gör det möjligt att återskapa självbestämmande och självkänsla är traumaterapi. Om låg självkänsla har en annan grund än trauma kan den etableras i en dynamisk korttidsterapi (DFK) där processen centreras kring ett fokus.
Rose-Marie Bresäter, leg. psykolog och leg. terapeut har många års erfarenhet av att behandla både krigs- och civila trauman.

Tisdag 16 oktober 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 12 oktober.

KOST FÖR KROPP & SJÄL – Tanka din kropp med rätt bränsle

Hälsopromotörerna Emma Link och Elin Elisson Gustafsson är nyutexaminerade efter 3 års studier till kostvetare. De kommer ikväll att dela med sig av sina kunskaper om kost och dess påverkan på kropp och själ.

Tisdag 23 oktober 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 19 oktober.

TED GÄRDESTAD – livet och musiken                – Obs! Se plats!

Ikväll kommer Kenneth Gärdestad till Dalheimers Hus för att berätta om hur hans bror Ted drabbades av psykisk sjukdom och hur det påverkade både Ted och familjen. Kenneth säger att skammen dödar – Ted kämpade ihärdigt för att förneka sin sjukdom och den dag han erkände sjukdomen tog han sitt liv. Kenneths ambition med att berätta om Teds liv är att hjälpa till att få bort skammen kring psykiska sjukdomar.

Kenneth skrev alla texter till sin brors låtar. I samband med föreläsningen kommer några av dessa låtar att framföras av Vimbai, singer/songwriter.

Datum och tid: Onsdag 7 november 18:30- ca 20:30.
Plats: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
Pris: Gratis för medlemmar, 100 kr för övriga.
Anmälan: Ingen föranmälan krävs. Salen är stor, men kom ändå i god tid för att säkert få plats.

ÅNGEST, SIGNALSUBSTANSER, FORSKNING OCH MEDICINER

Vad finns det för nya rön om ångestens biologi och behandling?
Ikväll får vi besök av Elias Eriksson som kommer att tala om ångest, signalsubstanser, forskning och mediciner.

Tisdag 20 november 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 16 november.

GAD – GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Om GAD, vad som utmärker syndromet, uppkomst och behandling, berättar med. dr och överläkare Christer Wendestam.

Tisdag 27 november 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 23 november.

POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom är en ångestsjukdom med många ansikten, som kan uppkomma till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse. Symptom är bl.a. överreaktivitet, undvikandebeteende samt återupplevande av den svåra upplevelsen genom exempelvis minnesbilder och mardrömmar. Ikväll får vi veta mer om bakgrund, symptom och behandling.
Ingvar Karlsson är överläkare, docent och psykiater med stor erfarenhet av att möta patienter som drabbats av posttraumatisk stress.

Tisdag 4 december 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 30 november.

UTÅTRIKTADE FÖRELÄSNINGAR

VI KOMMER TILL ER OCH FÖRELÄSER!

Vi på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är ofta ute och föreläser om ångestsyndrom och om hur det är att leva med ångest. Vi föreläser för skolklasser, lärare, kuratorer, sjukvårdspersonal, personal och arbetsledare på företag, personal på olika myndigheter och så vidare. Dessa föreläsningar kostar 500 kronor per timme. Föreläsningarna är mellan en och tre timmar långa. Vill ni att vi ska komma till er och föreläsa? Vill ni komma hit till oss på föreläsning? Hör av er, så bestämmer vi ett datum!
Föreläsare: Ellinor Albrektsson från ÅSS.

KURSER/WORKSHOPS

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR MÄN OCH KVINNOR, BLANDADE ÅLDRAR

Den 1 oktober startar vi en självhjälpsgrupp för män och kvinnor, blandade åldrar, som träffas måndagar kl. 15-17 jämna veckor.
Välkommen med din intresseanmälan!

Pris:
Kostnadsfritt. Endast för medlemmar.
Anmälan:
Senast 1 oktober till git@angestgoteborg.se eller via telefon (031-137091).
Startdatum: 1 oktober

VÅGA TALA

Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest.
Våga tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala med och inför andra.
Kursledare: Johanna Westfelt
Kostnad: 500:- för 10 träffar
Tid: Onsdagar kl. 18:00 – 21:00
Start: 17 oktober
Plats: Spegelsalen, Franska skolan (Landalagången 3)
Anmälan:  Senast tisdag 16 oktober till ÅSS (info@angestgoteborg.se, 031-13 70 91)

KREATIVT SKRIVANDE

I den här kursen får du möjlighet att på ett lekfullt sätt öva upp ditt kreativa tänkande, bl.a. med hjälp av övningar och bilder. Du får prova på olika sorters berättartekniker och en variation av texter. Genom skrivandet kan du få utlopp för dina erfarenheter, känslor och tankar samt få ökad självkännedom.
Kursledare: Therese Ivarsson
Kostnad: 250:- för 5 träffar
Tid: Tisdagar kl. 19:15 – 20:45
Start: 23 oktober
Plats: Spegelsalen, Franska skolan (Landalagången 3)
Anmälan:  Senast måndag 22 oktober till ÅSS (info@angestgoteborg.se, 031-13 70 91)

MÖTEN OCH AKTIVITETER

”ÖPPET HUS”

Fortsätter att vara öppet varje torsdagskväll kl. 17-20.
Vi fikar, pratar allvar och skrattar. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
Varmt välkommen!

 ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. Om resurser finns träffas vi även ibland på aktiviteter utanför föreningens väggar. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Hör av dig till oss om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal eller vill ha mer info.
Gruppledare är Ellinor Albrektsson (ellinor@angestgoteborg.se) från ÅSS.

FOTO-PROMENADER

Under två tillfällen i höst träffas vi och tar en promenad tillsammans. Idén är att alla tar med kamera av något slag för att kunna fota medan vi promenerar. Efter vår promenad fikar vi på Öppet Hus. Samling uppe i ÅSS lokaler (Järntorget 7)

 • 27 september kl. 17:30-ca 19.
 • 25 oktober kl. 17.00 – ca 19.

ÅSS BLOGG

ÅSS Göteborg fortsätter att blogga om vad som händer på föreningen.
I bloggen kan du som läsare också ta del av diverse tips, idéer och tankar.

ÅSS PÅ WEBBEN

Förutom att vi har en webbplats och blogg finns vi också på Facebook och Google Plus. På Facebook har vi också en egen grupp enbart öppen för ÅSS Göteborgs medlemmar. Alla adresser hittar du på baksidan av programmet.

Varmt välkomna!

MEDLEMSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter.

Datum: Onsdag 21 november kl. 18:00

JULFEST

Vi umgås, äter gott och har roligt tillsammans!

Datum: Fredag 14 december
Plats: Repslagargården, Repslagaregatan 5

Mer info i separat utskick.

Vårprogram 2012

FÖRELÄSNINGAR

HÄMTA HEM DIG SJÄLV TILL KROPP OCH SJÄL

”När livet gör oss illa” Alla hamnar vi förr eller senare i en sådan situation. Men vad händer då med oss i en tid där den lyckade och starka människan framhålls? Hur finner vi vägar till att hämta hem oss till kropp och själ?
Ikväll får vi besök av Erland Svenungsson, präst och leg. Psykoterapeut från själavårdsinstitutet Lilleskog, utanför Alingsås (där bl.a. retreater anordnas).

MÖT DINA INRE BARN – en väg mot mer balans och mening i tillvaron

Det är frapperande hur snabbt människor förändas, hur djupgående förändringarna är och vilken kraft och kreativitet som frigörs när såren från det förflutna läks med hjälp av arbete med inre barn. Gunilla har lång erfarenhet som terapeut och har egna upplevelser av hur man med psykosyntesens tillåtande förhållningssätt och konkreta metoder kan ta sig genom utmattningsdepression, känslor av vilsenhet, av att inte duga och ångest m.m.
Gunilla Gustavsson är dipl. Psykosyntesterapeut (femårig utbildning) och är verksam som kursledare, föreläsare och terapeut. Hon har mottagning både i Göteborg och i Kungälv.

Tisdag 21 februari 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 17 februari.

”DOWNSHIFTING”

”Downshifting” handlar om att växla ner, genom att exempelvis arbeta mindre och konsumera mindre som steg för att öka sin livskvalitet. Det handlar också om att fundera över vad som verkligen är viktigt i sitt liv. Kvällens föreläsare heter Jörgen Larsson och är doktorand i sociologi vid Göteborgs Universitet.

VEM SKA ÖVERLEVA?

Kvällens föredrag kommer att handla om hur vi möter förändringar och handskas med dem. Hur kan vi hitta kreativa och konstruktiva lösningar på nya problem?
Christina Hagelthorn är socionom och leg. psykoterapeut. Hon är projektledare för Rosengrens Brygga/Projekt In-PUT, som erbjuder samtalsterapi samt social och medicinsk rådgivning till flyktingar och asylsökande. Hon har även gett ut två diktsamlingar: ”Stenarna” (1991) och ”Grus” (2010). Christina kommer att tala utifrån ett existentiellt humanistiskt perspektiv. I nr 1 2011 av ÅSS Emellan finns en intervju med Christina.

ATT VARA CLOWN

Martin Högberg har i många år arbetat som clown i olika sammanhang. Att arbeta som clown är att försätta sig i ett tillstånd där man är helt närvarande i nuet och i sina känslor. Man arbetar hela tiden i kommunikation med sin publik. Martin kommer att berätta om sitt arbete i sorg och glädje på bl.a. barnsjukhus, förskolor och bibliotek.

ACT – ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY

ACT är en psykoterapi under KBT-paraplyet. Fokus ligger på vad vi värderar / vill med våra liv och hur vi kan nå dit. Acceptans och medveten närvaro i nuet är steg på vägen. Språkets betydelse för vårt psykiska lidande och oförmåga att nå dit vi vill (samt hur man kan arbeta med detta) är viktiga ”hörnstenar” i ACT. Upplever du dig ibland ”fast” (i tanke och känsla) och vet inte hur du ska gå vidare? Då kan ACT vara något för dig!
Bosse Andersson är leg. läkare samt leg. psykoterapeut (med specialområde missbruk) och jobbar på Kognitiva Centerpartners i Göteborg.

VAR HAR DU DITT HJÄRTA?

Bo- Lennart Johansson är präst, själavårdare och handledare vid Själavårdsinstitutet Lilleskog som ligger utanför Alingsås.
Ikväll kommer han bland annat att tala om vad som är det ytterst angelägna i livet samt om att vara styrd – inifrån eller utifrån.

EVOLUTIONÄRA PERSPEKTIV PÅ RÄDSLA & ÅNGEST

Amygdala är den del av hjärnan som har hand om känslomässig uppmärksamhet, särskilt vid faror eller hot.
Kvällens föreläsare, fil. dr Jeremy Ray, är leg. psykolog och lektor i psykologi, verksam som lärare i psykologi vid Göteborgs Universitet och även som privatpraktiserande kliniker. Han har ett brett intresse för ångest och rädsla och hur dessa tillstånd kan förstås och behandlas utifrån olika psykologiska kunskapsområden.

UTÅTRIKTADE FÖRELÄSNINGAR

VI KOMMER TILL ER OCH FÖRELÄSER

Vi på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är ofta ute och föreläser om ångestsyndrom och om hur det är att leva med ångest. Vi föreläser för skolklasser, lärare, kuratorer, sjukvårdspersonal, personal och arbetsledare på företag, personal på olika myndigheter och så vidare. Dessa föreläsningar kostar 500 kronor per timme. Föreläsningarna är mellan en och tre timmar långa. Vill ni att vi ska komma till er och föreläsa? Vill ni komma hit till oss på föreläsning? Hör av er, så bestämmer vi ett datum!
Föreläsare: Calle Falksten från ÅSS.

KURSER/WORKSHOPS

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR MÄN OCH KVINNOR, BLANDADE ÅLDRAR

I mån av efterfrågan startar vi upp en självhjälpsgrupp för män och kvinnor, blandade åldrar, som träffas måndagar kl. 15-17 jämna veckor.
Välkommen med din intresseanmälan!

Pris: Kostnadsfritt. Endast för medlemmar.
Anmälan: Senast 10 februari till git@angestgoteborg.se eller via telefon (031-137091).
Startdatum: 20 februari

FÖRÄLDRAGRUPP

Det här är en grupp för dig, mamma eller pappa med barn upp till två år. Vi träffas onsdagar kl. 15-17 jämna veckor, och umgås och samtalar. Barnen får gärna vara med på träffarna. Välkommen att träffa andra småbarnsföräldrar och dela erfarenheter, tankar och känslor. Gruppen blir vad deltagarna vill att den ska bli.

Pris: Kostnadsfritt. Endast för medlemmar.
Gruppledare: Maria Henriksson
Anmälan: Senast 5 mars till info@angestgoteborg.se eller via telefon
(031-137091).
Startdatum: 7 mars

KÖRSÅNG

Under våren sätter ÅSS tillsammans med Medborgarskolan igång en kör! Hör av dig till oss om du vill veta mer och/eller anmäla dig: info@angestgoteborg.se, 031-13 70 91.

Pris: Kostnadsfritt. Endast för medlemmar.
Plats: Landalagången 3
Startdatum: Måndag 27 februari kl. 18:30

MÖTEN OCH AKTIVITETER

”ÖPPET HUS”

Fortsätter att vara öppet varje torsdagskväll kl. 17-20.
Vi fikar, pratar allvar och skrattar. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
Varmt välkommen!

ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. Om resurser finns träffas vi även ibland på aktiviteter utanför föreningens väggar. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Hör av dig till oss om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal eller vill ha mer info.
Gruppledare är Vimbai Chivungu (vimbai@angestgoteborg.se) från ÅSS.

ÅSS BLOGG

ÅSS Göteborg fortsätter att blogga om vad som händer på föreningen.
I bloggen kan du som läsare också ta del av diverse tips, idéer och tankar.
Du hittar bloggen via hemsidan! (www.angestgoteborg.se).

ÅSS PÅ WEBBEN

Förutom att vi har en webbplats och blogg finns vi också på Facebook och Twitter. På Facebook har vi också en egen grupp enbart öppen för ÅSS Göteborgs medlemmar. Alla adresser hittar du på baksidan av programmet.
Varmt välkomna!

HÄNG PÅ ÅSS

Under sex onsdagar under våren provar vi ”hangout” för dig som är lite modig. Hangout är videofunktionen på Google Plus där upp till tio personer kan umgås och prata med varandra. Se till att fixa frisyren så ses vi via webbkameran!
Kom igång med Google Plus! Gå till plus.google.com, skapa ett konto och sök efter ÅSS Göteborg. Lägg till oss i dina cirklar.
Mer information kommer i bloggen.

ÅRSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter. ÅSS styrelse inför kommande valår väljs under årsmötet.
Mer info i separat utskick.

SOMMARLÄGER

15-17 juni, Enandergården, Landvetter. Ett tillfälle att komma bort lite från vardagen och umgås, vila, äta gott m.m. Mer info i separat utskick.

Vårprogram 2011

FÖRELÄSNINGAR

PSYKOSOMATIK

Ordet psykosomatik kommer från grekiskans psyche och soma (ande och kropp). Psykosomatik handlar om just samspelet mellan psyke och kropp. Kroppsliga problem och åkommor har inte alltid enbart rent fysiska orsaker utan kan ses som uttryck för psykiska spänningar. Exempelvis kan ångest och stress visa sig i bl.a. kroppslig värk, magkatarr eller migrän. Inom psykosomatik tror man på ett helhetsbegrepp där en patient kan behöva hjälp av till exempel både läkare, sjukgymnast och psykolog.  Tatiana Sivik, läkare, psykiater och docent i psykosomatisk medicin, berättar mer om ämnet.

VÅGA TRO PÅ DINA DRÖMMAR!

Annika Rusko Andersson växte upp i förorten och blev så småningom läkare, tack vare en stark vilja och mod att våga drömma. Idag arbetar hon även som föreläsare och inspiratör och ikväll besöker hon ÅSS. Välkommen på en inspirerande kväll om att våga tro på sina drömmar och följa sitt hjärta.

PSYKODYNAMISK TERAPI

Psykodynamisk terapi är en terapiform där samtalet står i centrum för förändring och utveckling. Ikväll får vi besök av Leif Lindahl, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

HÄLSOÅNGEST (HYPOKONDRI)

Det som tidigare kallades hypokondri kallas nu allt oftare för hälsoångest, och det är ett träffande namn. Hälsoångest handlar nämligen just om svår oro över det personliga hälsotillståndet. Exempel på symptom är en överdriven oro för att vara eller bli allvarligt sjuk och ett letande efter sjukdomstecken. Det är också vanligt att en person med hälsoångest vid upprepade tillfällen söker läkarkontakter, men har kvar sin oro trots lugnande besked. Hälsoångest kan uppkomma i samband med ångestsyndrom och depression, men även som en enskild sjukdom. Kvällens föreläsare heter Jan-Eric Jönsson och är leg. psykolog samt leg. psykoterapeut.

DET BLIR BÄTTRE IMORGON BARA JAG FÅR SOVA INATT

Välkommen till en annorlunda och garanterat neurotisk kabaré om livet, kärleken och döden! Björn de Verdier och Agneta Ekström framför texter av bland andra Sonja Åkesson och Allan Edwall. Som en bonus ingår även argentinsk tangosång. Vid pianot: Sten Löfman.

ETT CP BRA LIV!

Vad är egentligen ett bra liv? Kan man ha ett bra liv även om man har ett allvarligt funktionshinder? Välkommen på en inspirerande kväll om att våga vara den man är och tro på sig själv även när ingen annan gör det.

Ikväll blandas humor och allvar när vi får besök av Jonas Helgesson, bl.a. författare och föreläsare.

MEDICIN OCH TERAPI

För ångestdrabbade kan både mediciner och terapi vara ett gott stöd; men hur hittar man rätt bland alla alternativ? Och vad är det som händer i hjärnan vid ångest och ångestbehandling?
Kvällens föreläsare heter Rolf Persson och är leg. läkare samt leg. psykoterapeut.

BÄSTA MATEN FÖR HJÄRNAN

Överföringen av nervsignaler är viktiga för den mentala hälsan. Vilka näringsämnen behövs för hjärnan för optimal tillväxt, utveckling, koncentration och inlärning? Vilken roll kan kosten spela vid behandling av stressbelastning och depression? Lena Hulthén är professor i klinisk nutrition, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och har under många år forskat om kostens betydelse för hälsa och vid behandling av sjukdomar.

UTÅTRIKTADE FÖRELÄSNINGAR

VI KOMMER TILL ER OCH FÖRELÄSER!

Vi på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är ofta ute och föreläser om ångestsyndrom och om hur det är att leva med ångest. Vi föreläser för skolklasser, lärare, kuratorer, sjukvårdspersonal, personal och arbetsledare på företag, personal på olika myndigheter och så vidare. Dessa föreläsningar kostar 500 kronor per timme. Föreläsningarna är mellan en och tre timmar långa. Vill ni att vi ska komma till er och föreläsa? Vill ni komma hit till oss på föreläsning? Hör av er, så bestämmer vi ett datum!

Föreläsare: Mona Ringebrand, Ellinor Albrektsson från ÅSS.

KURSER/WORKSHOPS

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR DIG SOM ÄR KVINNA 50+

Vi träffas tisdagar kl 15- 17.15 varannan vecka. Gruppen kommer att vara sluten vilket innebär att man måste anmäla sig till gruppen innan startdatum, se datum nedan. Välkommen att anmäla dig!

MÖTEN OCH AKTIVITETER

”ÖPPET HUS”

Fortsätter att vara öppet varje torsdagskväll mellan kl 17-20.
Vi fikar, pratar allvar och skrattar. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill. Varmt välkommen!

ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan kl 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Hör av dig till oss om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal eller vill ha mer info.

Gruppledare är Ellinor Albrektsson (ellinor@angestgoteborg.se) från ÅSS.

ÅSS BLOGG

ÅSS Göteborg fortsätter att blogga om vad som händer på föreningen. I bloggen kan du som läsare också ta del av diverse tips, idéer och tankar. Http://angest.posterous.com

ÅSS PÅ WEBBEN

Förutom att vi har en webbplats och blogg finns vi också på Facebook. Där har vi också en egen grupp enbart öppen för ÅSS Göteborgs medlemmar. Varmt välkomna!

ÅRSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter. ÅSS styrelse inför kommande valår väljs under årsmötet. Mer info i separat utskick.

SOMMARLÄGER

Runntången, Tjörn. Ett tillfälle att komma bort lite från vardagen och umgås, vila, äta gott m.m. Mer info i separat utskick.

Höstprogram 2010

FÖRELÄSNINGAR

SUND SKULD, GIFTIG SKAM – och vägen till försoning

Vad är det för skillnad mellan skuld och skam och hur kan dessa känslor ta sig uttryck? När blir skuld och skam osunda känslor?
Ikväll får vi besök av Bo-Lennart Johansson, präst med lång erfarenhet av arbete med alkohol/drogberoende och deras anhöriga, samt själavård, nu enhetschef för Stadsmissionens samtalsmottagningar.

HYPNOS

Det finns många missuppfattningar om hypnos. Underhållningshypnos är till exempel inte samma sak som den hypnos som används i terapi. Hypnosen är ingen terapi i sig utan kan användas som ett redskap för att skapa ett sinnestillstånd där klienten och terapeuten kan arbeta tillsammans med inre processer som uppstår, exempelvis känslor, minnen, bilder och önskningar. Hypnos är en av de äldsta behandlingsmetoderna som finns och har rötter ända tillbaka till antiken. Både fysiska och psykiska problem kan behandlas med hjälp av hypnos.
Kvällens föreläsare heter Mariette Wallberg och är leg. sjuksköterska spec. psykiatri samt psykoterapeutkandidat.

IMPROVISATIONSTEATER – workshop!

Improvisationsteater är ett ögonblickets konst. Ingenting är i förväg planerat eller repeterat. Allt sker här och nu! Improvisationsteater är den perfekta underhållningen där ingen föreställning är den andra lik.
Ikväll får du chans att prova på improvisationsteater, tillsammans med ett glatt gäng från Improverket(www.improverket.se).

ANKNYTNINGSTEORIN

Samspelet med andra människor är ett nyckelredskap i vår utveckling som människor. Detta samspel är särskilt viktigt när vi är spädbarn. En god anknytning till föräldrar eller andra vårdnadshavare lägger grund för en stabil självkänsla, en identitet och ett tryggt inre. Anknytningsteorin har sitt ursprung i forskning gjord i slutet av 1960-talet.
Ikväll kommer Karin Grip, doktorand på Göteborgs Universitets Psykologiska Institution, till oss för att berätta mer om ämnet.

SJÄLVKÄNSLA OCH SJÄLVRESPEKT – Obs! Se dag och plats

Hur kan man stärka sin självkänsla och sin självrespekt? Vad finns det för skillnader och likheter mellan dessa båda begrepp?
Anette Utterbäck är psykolog och psykoterapeut och arbetar med psykoterapi, handledning och föreläsningar. Hon svarar också på läsarfrågor under rubriken ”Lust att leva” i Göteborgs-Posten på söndagar.

YOGA FÖR BÄTTRE HÄLSA

Ordet yoga betyder helhet eller förening, och i yogasammanhang brukar man ofta tala om en förening av kropp, tanke och själ. Det finns många olika typer av yoga. Att utöva yoga kan bl.a. ge ett ökat välbefinnande, ökad avslappning och en smidigare kropp. Jessica Humleklo, yogainstruktör, berättar mer om ämnet.

HUR KAN JAG FÅ EN BÄTTRE SÖMN?

En människa sover i genomsnitt en tredjedel av sitt liv. När vi sover samlar vi bland annat energi, bearbetar vad vi varit med om under dagen samt stärker vårt immunsystem. Många lider av sömnproblem. Ikväll får vi veta mer om hur sömnen fungerar, vad som händer med sömnen när vi är stressade och oroliga och vad man själv kan göra för att få en bättre sömn.
Kvällens föreläsare är Eva Marne och Susanne Ellbin, psykologer med stor erfarenhet av gruppbehandling vid sömnsvårigheter.

UTÅTRIKTADE FÖRELÄSNINGAR

VI KOMMER TILL ER OCH FÖRELÄSER!

Vi på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är ofta ute och föreläser om ångestsyndrom och om hur det är att leva med ångest. Vi föreläser för skolklasser, lärare, kuratorer, sjukvårdspersonal, personal och arbetsledare på företag, personal på olika myndigheter och så vidare. Dessa föreläsningar kostar 500 kronor per timme. Föreläsningarna är mellan en och tre timmar långa. Vill ni att vi ska komma till er och föreläsa? Vill ni komma hit till oss på föreläsning? Hör av er, så bestämmer vi ett datum!

Föreläsare: Mona Ringebrand, Ellinor Albrektsson och/eller Maria Henriksson från ÅSS.

KURSER/WORKSHOPS

AVSLAPPNINGSGRUPP

Vi utgår från CD:n ”Avslappning vid stress” som finns att beställa för den som vill på www.heka.nu(rekommenderas för att kunna öva hemma). Programmet innehåller totalt 7 avslappningstekniker som lämpar sig bra för de som upplever spänningar, stress och oro i kroppen. Vänligen medta liggunderlag eller dylikt. Antalet platser är begränsat så se till att anmäla dig snarast om du är intresserad!

GRUPP FÖR DIG SOM ÄR 55+

Gruppen för 55+ är tyvärr redan full.
Men… är du kvinna, 50 år eller över? Lider du av ångestproblematik? Saknar du ett forum där du både kan prata allvar och skratta tillsammans med andra som har liknande erfarenheter? Se nedan.

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR DIG SOM ÄR KVINNA 50+

Den 21 september startar en ny grupp! Vi träffas tisdagar kl 15- 17.15 varannan vecka. Gruppen kommer att vara sluten vilket innebär att man måste anmäla sig till gruppen innan startdatum, se datum nedan. Välkommen att anmäla dig!

EXPONERINGSGRUPPEN: FORTSÄTTNINGSGRUPP FÖR DIG MED SOCIAL FOBI

Varje tillfälle jobbar vi utefter ett tema men man kan också göra en självvald exponeringsövning. Vi behöver vara 6 personer per gång, om minimiantal ej uppnås ställs aktuell träff in. Gruppen blir vad deltagarna gör den till.

v.1: Personlig presentation
v.2: Högläsning alternativt egen exponering
v.3: Tyst exponering
v.4: Göra bort sig övning
v.5: Argumentationsteknik
v.6: Egen övning inför publik

MÖTEN OCH AKTIVITETER

”ÖPPET HUS”

Fortsätter att vara öppet varje torsdagskväll på nya tiden kl 17-20.
Vi fikar, pratar allvar och skrattar. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
Varmt välkommen!

ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan kl 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Hör av dig till oss om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal.
Du kan även följa med på ÅSS Ungdoms aktiviteter! Gå in på www.ugruppen.se eller http//angest.ning.com alternativt maila oss för mer info.

ÅSS BLOGG

ÅSS Göteborg fortsätter att blogga om vad som händer på föreningen.
I bloggen kan du som läsare också ta del av diverse tips, idéer och tankar.
Du hittar bloggen via hemsidan! (www.angestgoteborg.se).

MEDLEMSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter.
Mer info i separat utskick.

JULFEST

Vi umgås, äter gott och har roligt tillsammans!
Plats: Repslagaregården, Repslagaregatan 5.
Mer info i separat utskick.

Vårprogram 2010

FÖRELÄSNINGAR

SYMBOLDRAMA

Ibland kan det vara svårt att prata om sitt psykiska mående. Ett sätt att göra det hela lättare är att använda sig av symboler. I symboldrama arbetar man just med inre föreställningar och bilder. Med hjälp av dessa kan man både utforska och uttrycka känslor, tankar och upplevelser. Ikväll kommer Gunilla Bunse – leg. psykolog och leg. psykoterapeut med specialistkompetens i klinisk psykologi – till oss för att berätta mer om symboldrama samt svara på eventuella frågor.

SKRATTGYMPA

Vad händer egentligen i kroppen när vi skrattar? Kan man använda sig av skrattets kraft för att lindra ångest och finna avslappning? Kvällens föreläsare Lena Thornander är skrattomolog och har utvecklat metoden Kroppsegen Medicinsk Skrattgymnastik. Så här säger hon själv om sin metod:
De olika rörelserna tillsammans med de varierande skratten har alla sina egna syften att stärka kroppen både psykiskt och fysiskt. Den bygger på kroppens eget rörelseschema och ökar hjärnans kapacitet att mentalt påverka självläkandet; både psykiskt, fysiskt, mentalt och socialt. Med skrattets hjälp kan man även jaga iväg virus och bakterier samt återhämta sig snabbare ifrån exempelvis förkylning och magsjuka.
Ikväll ges tillfälle att både skratta och lära.

MINDFULNESS

Så här skriver projekt Columbus om sin mindfulnessträning:
Träningen innebär att du efter dina egna förutsättningar gör mjuka, lugna rörelser och är uppmärksam på hur det känns i kroppen. Samtidigt övar du på att samla och lugna dig själv genom andning och inre avspänning. Det främsta målet med mindfulnessträning är att öka sin förmåga att vara närvarande i nuet. Man övar på att uppleva sina tankar, känslor och impulser utan att värdera dem. På detta sätt kan man få en känsla av att ha ett inre rum, ett utrymme där man kan välja hur man ska förhålla sig till och reagera på det man upplever.
Mats Jacobson, leg. psykolog & leg. psykoterapeut från Columbus berättar mer.

ÅNGESTSYNDROMEN

Paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD) och social fobi… vad är egentligen skillnaderna och likheterna mellan dessa tillstånd och hur kan man behandla dem? Åsa Karlsson, leg. sjukgymnast och leg. psykoterapeut från företaget KBT-konsulterna reder ut begreppen.

KRANIOSAKRAL BEHANDLING

När en kropp befinner sig i ohälsa, kroppslig eller psykisk, blir det kraniosakrala systemet (skallben, hjärna, hjärnhinnor, ryggmärg och korsben) kraftigt påverkat Kraniosakral behandling hjälper till att återställa systemet och har visat sig ge god effekt vid såväl kroppslig värk som stressrelaterade problem, såsom rastlöshet och oro/ångest och utbrändhet.
Såhär skriver kvällens föreläsare: Jag själv började intressera mig för denna terapiform på allvar då jag märkte att psykiska problem, som människor kan få genom kriser, sorger och stressituationer ofta satte sig i kroppen som smärtor och värk.  Dessa smärtor löstes inte enbart med samtalsterapi, massage eller massageterapi, då de tycktes sitta djupare. I min föreläsning tar jag upp hur det kraniosakrala systemet är uppbyggt och hur vi kan gå tillväga för att lösa upp de spänningar som bildats utifrån fysiska och/eller psykiska skador.
Åse Jolin Mellgård är leg. läkare samt psykosyntes- och kraniosakral terapeut.

AHA?! PÅ VÄG IN I DEN NYA HJÄRNÅLDERN

Kunskapen om vår hjärna har ökat dramatiskt de senaste 10 åren. Kan det hjälpa oss skapa optimala förutsättningar för att hantera stressens många olika nyanser under ett helt liv? Hur kan vi vårda, värna och utveckla vår hjärnas olika talanger för ett livslångt lärande i hjärnhälsans tecken?
Rolf Ekman, professor i neurokemi, berättar mer om ämnet.

FORSKNING OCH MEDICINER

Hur långt har forskningen kring gener och ångestproblematik kommit och hur kan denna kunskap hjälpa människor med ångest?
Kvällens föredrag kommer bl.a. att handla om nya aspekter på den biologiska bakgrunden till panikattacker. Det kommer även att beröra ämnet läkemedelsbehandling vid olika ångesttillstånd. Elias Eriksson forskar vid Göteborgs universitet om bl.a. ångestsjukdomar och depression.

PSYKISK LIVRÄDDNING

Många av oss vet hur man ger första hjälpen vid exempelvis andnöd och hjärtstillestånd. Inte lika många av oss vet hur man hjälper någon som mår psykiskt dåligt. Att fler människor får grundläggande kunskaper om ångest, depression och suicidalitet är ett viktigt steg mot ökad psykisk hälsa. Psykisk livräddning är en broschyr och ett begrepp som tagits fram av WNS, Västsvenska Nätverket för Suicidprevention. De verktyg som Psykisk livräddning lär ut går att använda både på andra och på sig själv. Else-Marie Törnberg, lärare, mediepedagog och ordförande i WNS, kommer för att berätta mer.

UTÅTRIKTADE FÖRELÄSNINGAR

VI KOMMER TILL ER OCH FÖRELÄSER!

Vi på Ångestsyndromsällskapet i Göteborg är ofta ute och föreläser om ångestsyndrom och om hur det är att leva med ångest. Vi föreläser för skolklasser, lärare, kuratorer, sjukvårdspersonal, personal och arbetsledare på företag, personal på olika myndigheter och så vidare. Dessa föreläsningar kostar 500 kronor per timme. Föreläsningarna är mellan en och tre timmar långa. Vill ni att vi ska komma till er och föreläsa? Vill ni komma hit till oss på föreläsning? Hör av er, så bestämmer vi ett datum!

Föreläsare: Mona Ringebrand, Ellinor Albrektsson och/eller Maria Henriksson från ÅSS.

KURSER/WORKSHOPS

BOKCIRKEL FÖR 55+

Är du över 55? Lider du av ångestproblematik? Saknar du ett forum där du både kan prata allvar och skratta tillsammans med andra som har liknande erfarenheter?
Denna grupp, under ledning av Lars Björnfot, är tyvärr full – men om du är intresserad av att köra igång någon mer grupp/aktivitet för 55+, hör av dig till ÅSS!

GRUPP FÖR DIG SOM ÄR 30+

Gruppen för medlemmar mellan cirka 30 och 40 år fortsätter att träffas!
Vi varvar umgänge i ÅSS lokaler med aktiviteter av olika slag. Syftet är att träffa människor i sin egen ålder med liknande erfarenheter och frågeställningar. På aktiviteterna förenar vi ångestträning (exponering för svårigheter) med nöje. Det kan exempelvis handla om att äta på restaurang eller åka spårvagn. På träffarna på Järntorget samtalar vi om olika ämnen och utbyter tankar. Allt som sägs stannar inom gruppen och man pratar bara om man själv vill, det är helt okej att bara lyssna också.

VÅGA TALA FORTSÄTTNING

Denna självhjälpsgrupp/bokcirkel vänder sig främst till dig som någon gång gått Våga Tala för nybörjare och känner att du behöver lite mer träning. Huvudsyftet med gruppen är att träffa andra med liknande problematik och i en trygg miljö utmana sina rädslor. Tillsammans repeterar vi det vi redan kan om social fobi och skaffar oss mer kunskap efter behov. Gruppledaren sätter igång gruppen och håller i trådarna men gruppen blir vad deltagarna gör den till. Vi utgår från boken Social fobi- effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi, skriven av bl.a. Per Carlbring. Boken finns att köpa på t.ex. www.bokus.se.

MÖTEN OCH AKTIVITETER

”ÖPPET HUS”

Fortsätter att vara öppet varje torsdagskväll men ändrar tid fr.o.m. 4 februari; den nya tiden blir 17- 20! (fram till 4 februari gäller den gamla tiden, 18- 20).

Vi fikar, pratar allvar och skrattar. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
Varmt välkommen!

ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan kl 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Hör av dig till oss om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal. Du kan även följa med på ÅSS Ungdoms aktiviteter! Gå in på www.ugruppen.se eller http//angest.ning.com alternativt maila oss för mer info.

GENOMGÅNG AV VÅRT NYA WEBBFORUM

Vi går tillsammans igenom hur vårt nya forum på nätet (http://angest.ning) fungerar. På forumet finns möjlighet att delta i diskussioner och få kontakt med andra medlemmar. Efter den här kvällen kommer du som är intresserad att veta allt du behöver veta för att komma igång på forumet! Besök gärna sidan innan och bekanta dig lite grann med den.

ÅRSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter. ÅSS styrelse inför kommande valår väljs under årsmötet.
Mer info i separat utskick.

SOMMARLÄGER

Råddehults lägergård (Hultafors). Ett tillfälle att komma bort lite från vardagen och umgås, vila, prova på qigong m.m. Mer info i separat utskick.

Höstprogram 2009

FÖRELÄSNINGAR

STRUKTURELL ÅNGESTHANTERING

Detta säger kvällens föreläsare om sitt föredrag: Lennart Bergströms bok ”Strukturell Ångesthantering” från 2004 är grund till mitt föredrag. Lennarts ångestteori bygger bl.a. på att ångest betyder ”förändring” om vi bara kan hantera förändringen. Vi hanterar nämligen alla vår ångest med antingen försvar eller resurser. Beroende på hur mycket av det ena eller andra vi använder oss av blir resultatet olika mycket ångest för oss att bära. Jag känner väl till ångestmekanismerna knutna till missbruk och beroende. Jag tror på självhjälpsgruppernas andliga del och behovet av egen terapi för att kunna förstå livet bättre och gå vidare även när det stormar.
Sture Lilienberg är diplomerad kognitiv beroendeterapeut samt nykter alkoholist med bakgrund i AA.

NLP – NEUROLINGVISTISK PROGRAMMERING

NLP står för Neurolingvistisk programmering men utläses ibland även som Natural Learning Process. NLP-läran beskriver bl.a. sambandet mellan sinnet (det neurologiska) och språket (lingvistiken) samt hur deras samspel påverkar vår kropp och vårt beteende. NLP är en gren inom den kognitiva terapin som bl.a. lär ut hur världen och våra övertygelser påverkar och styr vår tillvaro. Man kan också bli skickligare på att läsa av både sig själv och omvärlden samt öka sin kommunikationsförmåga, med hjälp av NLP. Ikväll kommer Milton Watson, utbildad hypnoterapeut och NLP-terapeut till oss för att berätta mer om ämnet samt tala om tankens kraft och hur vi själva kan påverka våra tankar.

FOKUSERING – Sätt parentes runt tankar och känslor!

Så här skriver kvällens föreläsare om sitt föredrag: Min stora passion i livet är att lära sig mer om hur vi människor ser på och hanterar verkligheten och oss själva! Jag upphör aldrig att förvånas över hur olika vi upplever det som sker i våra liv, beroende på vem vi är. Med Fokusering har jag funnit ett kraftfullt verktyg för att förstå mer om våra reaktioner och förhållningssätt. Fokusering är ett sätt att lyssna till sig själv genom en speciell form av inåtriktad kroppslig uppmärksamhet, som visar att i varje besvärlig känsla, i varje låst situation finns en väg framåt. Men inte genom att tänka, inte genom att analysera, inte genom att gissa, utan genom att ta en paus och i den pausen låta kroppen uppleva hela situationen. Utan att värdera, utan att ifrågasätta tillåts hela upplevelsen att finnas där i kroppen. Mitt föredrag kommer att handla om fokuseringens bakgrund, lite om hur fokusering går till samt hur det är möjligt att kroppen kan veta så mycket.

Barbro Holmström är diplomerad samtalspedagog och Sveriges första certifierade fokuseringslärare.

UNGDOMAR, SJÄLVSKADANDE OCH SJÄLVKÄNSLA

Sofia Åkerman är leg. sjuksköterska samt en mycket uppskattad föreläsare och författare till böckerna Zebraflickan och För att överleva- om självskadebeteende. Hon talar utifrån egna erfarenheter på ett engagerande sätt. Kvällens föreläsning kommer att vara särskilt inriktad på ungdomar och beröra bl.a. självskadande, självkänsla och hur man kan hjälpa sig själv.

TANKEFÄLTTERAPI

Tankefältterapi kombinerar österländsk lära med kunskap ur psykologin. Man använder sig av kroppens så kallade energibanor, samma som man arbetar med inom akupunktur och zonterapi. I traditionella terapimetoder kan många få en ökad förståelse av sina problem och dess bakgrund men ändå inte bli av med ångesten och spänningarna. Då kan man använda sig av tankefältterapi som bl.a. fokuserar på att ”minska intensiteten i obehagliga känslor, så att de blir mer realistiska i förhållande till det man tänker på eller upplever”. TFT stimulerar akupunkturpunkter och kroppens självläkande egenskaper. Vill DU vara en av de personer som denna kväll får prova på TFT-metoden, en metod som vår föreläsare kallar både snabbare och effektivare än många andra behandlingsformer?
Rose-Marie Larsson, certifierad pedagog inom TFT – Tankefältterapi, kommer till oss för att berätta mer.

GAD (GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM)

”Favorit i repris.” Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Om GAD, vad som utmärker syndromet, uppkomst och behandling med mera, berättar med. dr och överläkare Christer Wendestam.

MEDITATION

Meditation är en mycket gammal metod för att lugna kropp och sinne. Studier har visat att meditation kan minska ångest, depression, rädslor och spänningar samt öka kroppsmedvetenhet och självkänsla. När man mediterar ger man sig själv tid och möjlighet att verkligen slappna av. Sedan Dalai Lama år 1992 bad forskare att studera hans munkar när de mediterade, och flera positiva effekter i hjärnan kunde dokumenteras, har meditation blivit alltmer uppmärksammat och vanligt i västvärlden. Man kan meditera i stort sett var som helst, på egen hand eller i grupp. Ikväll berättar Henry Jällstrand, bl.a. coach och diplomerad gestaltterapeut, mer om detta ämne.

FRIGÖRANDE DANS

Låt kroppen få möjlighet att uttrycka sig. Att dansa frigör endorfiner och väcker kreativiteten samtidigt som det är roligt och ger avspänning. I frigörande dans kan man släppa på blockeringar och uttrycka sig med rörelser i en kravlös miljö. Det handlar inte om att vara duktig eller att lära sig särskilda steg. Vem som helst kan använda sig av frigörande dans! Tuija Dalenstierna berättar mer.

ZONTERAPI

Zonterapi är en behandlingsform inom alternativmedicin. Enligt zonterapi kan kroppen indelas i olika lodräta skikt – zoner – från huvud till fötter och händer. Inom dessa zoner påstås strömma ”energier”. När ett organ ”tappar energi” reagerar zonen där organet ligger, och dess ändpunkter börjar ömma. När man trycker på en sådan zonändpunkt, sägs impulser gå upp till organet som ”ökar sin energi”. Blodgenomströmningen påstås öka och organet tänks sedan återgå till normal funktion. Kroppens alla organ anses representerade bl.a. på fötterna, och man behandlar oftast där. Zonpunkter finns enligt zonterapi även på öronen och övriga kroppen. Zonterapi används för behandling av bl.a. oro, stress, huvudvärk och migrän, sömnlöshet, muskel- och skelettbesvär samt matsmältningsbesvär. Kvällens föreläsare heter Henry Jällstrand och är bl.a. utbildad zonterapeut.

KURSER/WORKSHOPS

BOKCIRKEL FÖR 55+

Är du över 55? Lider du av ångestproblematik? Saknar du ett forum där du både kan prata allvar och skratta tillsammans med andra som har liknande erfarenheter? Då ska du anmäla dig till ÅSS bokcirkel för 55+!

GRUPP FÖR DIG SOM ÄR 30+

Gruppen för medlemmar mellan cirka 30 och 40 år fortsätter att träffas!
30+ träffas var tredje vecka. Varannan gång håller vi till i ÅSS lokaler och varannan gång ger vi oss ut på aktiviteter av olika slag. Syftet är att träffa människor i sin egen ålder med liknande erfarenheter och frågeställningar. På aktiviteterna förenar vi ångestträning (exponering för svårigheter) med nöje. Det kan exempelvis handla om att äta på restaurang eller åka spårvagn. På träffarna på Järntorget samtalar vi om olika ämnen och utbyter tankar. Allt som sägs stannar inom gruppen och man pratar bara om man själv vill, det är helt okej att bara lyssna också.

VÅGA TALA 1

Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest.
Våga tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala med och inför andra.

MÖTEN OCH AKTIVITETER

ÖPPEN SJÄLVHJÄLPSGRUPP

ÅSS kommer under hösten att köra en öppen självhjälpsgrupp tisdagar jämna veckor kl 15-17. Här finns det möjlighet att prata med likasinnade i en lugn och trygg miljö. Ledare från ÅSS. Ingen föranmälan krävs.

”ÖPPET HUS”

Fortsätter naturligtvis precis som vanligt – vi fikar, pratar allvar och skrattar. Kom till ÅSS på Järntorget 7, torsdagskvällar mellan 18 och 21. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
På torsdagar ojämna veckor kan du vara med i en öppen självhjälpsgrupp mellan 18.30 och 20.30.

ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Hör av dig till oss om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal.
Du kan även följa med på ÅSS Ungdoms aktiviteter! Gå in på www.ugruppen.se så kan du sätta upp dig på mailinglistan och få all aktuell info.

MEDLEMSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter.
Mer info kommer i separat utskick.

VERNISSAGE/UTSTÄLLNING

Ställ ut dina alster! Om du har något du skulle vilja visa upp för andra ÅSS:are så har du chansen nu. Du kanske målar, skriver dikter, fotograferar, stickar eller gör något annat kreativt. Inspirera och låt dig inspireras! Kontakta oss på (info@angestgoteborg.se) senast 30 oktober om du är intresserad av att ställa upp.

PYSSELKVÄLLAR

Under två kvällar prövar vi på att göra julkort och slå in paket med lite extra finess. Ta gärna med dig något du vill slå in, t.ex. bok, flaska, cd-skiva… Vi bjuder på fika med glögg och pepparkakor.
Välkomna önskar Monika och Nettan.

JULFEST

Mer detaljerad information kommer i separat utskick.

Vårprogram 2009

FÖRELÄSNINGAR

PERSONLIGA OMBUD

Om man lider av psykisk ohälsa kan man ansöka om att få stöd av ett personligt ombud. Ett personligt ombud arbetar tillsammans med den enskilde för att på bästa sätt underlätta i vardagen. Det kan exempelvis handla om kontakter med myndigheter och att komma ut på aktiviteter.
AnnaKarin Bergström och Birgitta Niste från Bräcke Diakoni kommer ikväll för att berätta mer om denna möjlighet.

ROSENMETODEN

Rosenmetoden är en avslappnings- och beröringsmetod, utvecklad av kroppsterapeuten och sjukgymnasten Marion Rosen.
Terapins syfte är bl.a. att lösa upp gamla muskelspänningar, få kontakt med och uttrycka upplevelser man kanske tidigare inte haft möjlighet att bearbeta samt att utveckla sig själv. Andra positiva effekter är ökad rörlighet, ökad blodcirkulation, starkare immunförsvar och minskad smärta.
Ikväll får vi besök av Anna Mattsson, certifierad rosenterapeut.

MUSIKTERAPI

Att musik kan påverka våra känslor är nog något vi alla vet om. Men vad många inte vet är att musik kan användas som ett kraftfullt språk och verktyg inom terapi. Ibland räcker inte orden till för att uttrycka det man känner. Då kan en konstnärlig terapiform vara effektiv. Musikterapi handlar om att förena kropp och själ, alla sinnen får chans att vara med.
Magnus Pettersson, utbildad musikterapeut med inriktning mot psykologisk/psykiatrisk problematik, kommer och berättar mer.

ACT – ACCEPTANCE & COMMITMENT THERAPY

Acceptans och medveten närvaro är ofta mycket effektiva verktyg för att bland annat bryta onda cirklar och lära sig leva fullt ut, här och nu. Med ett nytt förhållningssätt till tankar, känslor och upplevelser kan man minska lidandets inflytande i sitt liv.
ACT är en gren av KBT, med rötter i bl.a. Zenbuddism, men även i modern forskning om hur våra hjärnor fungerar. ACT lär ut hur man kan få distans till sina känslor och tankar så att de inte styr hela ens liv.
Vi får ikväll besök av Johannes Lundell, leg. psykolog och handledare från Psykologpartners.

INTUITIVT SKRIVANDE

Intuitivt skrivande handlar om att använda skrivandet som ett redskap för att nå ökad självkännedom och läkning.Ann Westermark är skribent och kursledare, som utvecklat materialet Skrivhjärtat och Författarkortleken. Ikväll kommer hon för att berätta mer om detta samt om skrivandets kraft.

KOST

Det är skillnad på fett och fett. Vissa fettsyror är extra viktiga och känsliga och andra bör man se upp med. Alla kroppens celler innehåller fett och det är ett viktigt byggmaterial för människans kropp. Att få mer kunskap om vad man stoppar i sig samt hur man fördelar dygnets matintag, kan ge många hälsofördelar – både fysiskt och psykiskt.
Ikväll kommer Urban Ryssnäs, dietist med 25 års erfarenhet av kost och näring, till oss för att reda ut begreppen och ge goda råd.

GESTALTTERAPI

Gamla ouppklarade upplevelser kan ligga kvar och hindra oss långt efter att vi haft dem. I gestaltterapi kan man med olika sorters övningar ta itu med dessa och resultatet blir bl.a. ökad medvetenhet. Man blir också bättre på att uppfatta och tolka olika signaler från kroppen och man lär sig ta ansvar för sig själv och sitt liv. Peter Hansson, leg. sjukskötare, vårdlärare och psykoterapeut inom gestaltterapi, kommer till oss för att berätta mer och vi får även prova på några gestaltterapeutiska övningar.

KURSER/WORKSHOPS

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR DIG SOM ÄR 55+

Är du över 55? Lider du av ångestproblematik? Saknar du ett forum där du både kan prata allvar och skratta tillsammans med andra som har liknande erfarenheter? Då ska du anmäla dig till ÅSS självhjälpsgrupp 55+!
Vi träffas torsdagar jämna veckor kl 15-17och kör igång den 5 februari!

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR DIG SOM ÄR 30+

Nu startar vi en grupp särskilt för er mellan cirka 30 och 40 år.
Gruppen träffas var tredje vecka. Varannan gång håller vi till i ÅSS lokaler och varannan gång ger vi oss ut på aktiviteter av olika slag. Syftet är att träffa människor i sin egen ålder med liknande erfarenheter och frågeställningar. På aktiviteterna förenar vi ångestträning (exponering för svårigheter) med nöje. Det kan exempelvis handla om att äta på restaurang eller åka spårvagn. På träffarna på Järntorget samtalar vi om olika ämnen och utbyter tankar. Allt som sägs stannar inom gruppen och man pratar bara om man själv vill, det är helt okej att bara lyssna också.

VÅGA TALA

Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest.
Våga tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala med och inför andra.
Vi träffas måndagar 18-21 (ca tio träffar)

MÖTEN OCH AKTIVITETER

DAGÖPPET

ÅSS fortsätter att hållaöppet under dagtid, varje tisdag mellan 15 och 17.30. Här får du möjlighet att slå dig ner i en lugn miljö och bara filosofera, vika papper eller kanske småprata med andra. Start den 13 januari.

ANHÖRIGGRUPP

Som anhörig till någon med ett ångestsyndrom är det lätt att känna sig villrådig, maktlös, hjälplös och trött. I en miljö där man får möjlighet att träffa andra i liknande sits kan man stötta varandra och utbyta erfarenheter, tips och råd. Om tillräckligt intresse finns tänker ÅSS i vår starta upp en anhöriggrupp, som ses under enkla former.

För mer information och för att göra en intresseanmälan (ej bindande), kontakta oss påvimbai@angestgoteborg.se.

”ÖPPET HUS”

Fortsätter naturligtvis precis som vanligt – vi fikar, pratar allvar och skrattar. Kom till ÅSS på Järntorget 7,torsdagskvällar mellan 18 och 21. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
På torsdagar ojämna veckor kan du vara med i en öppen självhjälpsgrupp mellan 18.30 och 20.30. Du behöver inte anmäla dig.
Varmt välkommen!

ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Kom gärna redan 17.00 om du vill ha ett enskilt första samtal.
Följ med på ÅSS Ungdoms aktiviteter! Gå in på www.ugruppen.se så kan du sätta upp dig på mailinglistan och få all aktuell info.

SOMMARLÄGER

Årets sommarläger kommer att hållas på gården Råddehult, 55 km från Göteborg och 13 km från Borås. Gården ligger naturskönt vid Viaredssjön.
Mer info kommer i separat utskick.

ÅRSMÖTE

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat och fika – du bjuder på dina synpunkter.
Mer detaljerad information kommer i separat kallelse.

Höstprogram 2008

FÖRELÄSNINGAR

PSYKOSYNTES

Psykosyntes handlar om att kunna lyssna till sitt innersta jag och har rötter både i modern psykologisk vetenskap och i österländsk filosofi. Ett av målen inom denna terapiinriktning är att motverka känslomässiga blockeringar som kan skapa hinder i vardagen. Ikväll kommer Marita Eklann, dipl. samtalsterapeut och dipl. handledare i psykosyntes, till oss och berättar.

MEDVETEN NÄRVARO

Informationskväll om mindfulness och den kurs Maria Henriksson från ÅSS kommer att hålla i ämnet. Mer info under Kurser/Workshops!

KBT – KOGNITIV BETEENDETERAPI

Den kognitiva beteendeterapin används idag flitigt som behandling av bl.a. depression och olika ångestsjukdomar. Man arbetar med klara mål och vetenskapligt utprövade tekniker, för att förändra negativa tankar, känslor och handlingsmönster. Karin O’Toole är leg. psykolog med stor erfarenhet av att arbeta med ångestdrabbade.

VÄGEN UT UR UTBRÄNDHET – ATT BRYTA UPP FRÅN SITT GAMLA LIV

Utbrändhet – eller utmattningssyndrom som det också kallas – kan bli resultatet av en längre tids påfrestningar, stress och oro. Den drabbade upplever att han/hon inte räcker till och lider av exempelvis ångest, värk, koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Hur återhämtar man sig från en utmattning och vad finns det för sätt att förebygga detta alltför vanliga fenomen?
Ikväll kommer Lars Olsson till ÅSS och delar med sig av sina erfarenheter.

ÅNGESTSYNDROMEN

För er som missade den uppskattade föreläsningen förra terminen: Åsa Karlsson, leg. psykoterapeut och leg. sjukgymnast från Kognitiv kompetens, berättar om paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom och social fobi. Vad är skillnaderna och likheterna mellan dessa tillstånd och hur kan man behandla dem?

ÅNGEST & SMÄRTA – MUSKELSPÄNNINGAR VID ÅNGEST

Många med ångest kämpar även med muskelspänningar och värk, något som lätt uppstår när en människa ofta känner sig spänd och orolig. Hur kan man ta itu med dessa problem och samtidigt lindra sin ångest?
Stefan Lundqvist är leg. sjukgymnast som bl.a. utvecklat FaR – Fysisk aktivitet på Recept.

MEDICINER & TERAPI

För ångestdrabbade kan både mediciner och terapi vara ett gott stöd; men hur hittar man rätt bland alla alternativ? Och vad är det som händer i hjärnan vid ångest och ångestbehandling?
Rolf Persson är leg. läkare och leg. psykoterapeut.

GAD – GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Om GAD, vad som utmärker syndromet, uppkomst och behandling, berättar med. dr och överläkare Christer Wendestam.

ANKNYTNING

I en trygg och stabil relation lär vi oss tidigt att reglera våra känslor. Om anknytning och dess betydelse för vårt psykiska välbefinnande, berättar Kajsa Janzon Lagerqvist, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi med särskild erfarenhet av anknytningsteori.

BILDTERAPI

Bildterapi är en konstnärlig terapi som bland annat visat sig minska ångestsymptom. Kreativt skapande varvas med terapeutiska samtal och klienten får lära sig nya sätt att uttrycka känslor och tankar. I denna terapiform aktiveras både vänster och höger hjärnhalva. Kvällens föreläsare Eva Skepp är leg. arbetsterapeut och arbetar på Kognitiv Kompetens.

KURSER/WORKSHOPS

SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR DIG SOM ÄR 55+

Är du över 55? Lider du av ångestproblematik? Saknar du ett forum där du både kan prata allvar och skratta tillsammans med andra som har liknande erfarenheter? Då ska du anmäla dig till ÅSS självhjälpsgrupp 55+!

VÅGA TALA

Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest.
Våga tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala med och inför andra.

MEDVETEN NÄRVARO

Medveten närvaro, eller mindfulness som det också kallas, handlar om att ta fram sin egen självläkande förmåga. Man får verktyg för att förebygga och hantera svårigheter och psykiska problem. Detta sker bl.a. genom övningar, avslappning och samtal.

MÖTEN OCH AKTIVITETER

ÅSS-PROMENADER

Regelbunden motion har visat sig ha stor betydelse för människors välmående. Den 1 september drar vi igång ÅSS-ledda promenader! Intresserade sluter upp i ÅSS lokaler på måndagar kl 11 och tar sedan en promenad tillsammans med en ledare från föreningen. Gruppen är tillbaka vid Järntorget ca kl 13. Ingen föranmälan behövs.

DAGÖPPET

Nu öppnar vi upp ÅSS under dagtid, varje tisdag mellan 15 och 17.30. Här får du möjlighet att slå dig ner i en lugn miljö och bara filosofera, vika papper eller kanske småprata med andra. Start den 2 september.

MEDLEMSMÖTE & UNDERHÅLLNING

Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! ÅSS bjuder på mat, fika & underhållning – du bjuder på dina synpunkter.
Mer detaljerad information kommer i separat kallelse.

”ÖPPET HUS”

Fortsätter naturligtvis precis som vanligt – vi fikar, pratar allvar och skrattar. Kom till ÅSS på Järntorget 7, torsdagskvällar mellan 18 och 21. Du som är ny får gärna prata enskilt med någon av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill.
På torsdagar ojämna veckor kan du vara med i en öppen självhjälpsgrupp mellan 18.30 och 20.30. Du behöver inte anmäla dig.
Varmt välkommen!

ÅSS UNGDOM…

… fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är ungefär mellan 16 och 26 år. Kom gärna redan 17.00 om du vill ha ett enskilt första samtal.
Följ med på ÅSS Ungdoms aktiviteter! Gå in på www.ugruppen.se så kan du sätta upp dig på mailinglistan och få all aktuell info.