Gamla vår- och höstprogram

Här har vi arkiverat gamla vår- och höstprogram.

Hösten 2016

Fysisk rörelse vid psykisk ohälsa

Under föreläsningen kommer föredragshållaren att ge en överblick över kunskapsläget om fysisk aktivitet vid depression och ångest samt presentera forskningsresultat från sin avhandling från 2015. Föreläsningen kommer också att diskutera svårigheterna med att vara fysiskt aktiv när man mår psykiskt dåligt. Avslutningsvis kommer föreläsningen innehålla en praktisk del där vi tillsammans med föreläsaren provar på enkla rörelser ur metoden basal kroppskännedom.

Föreläsare: Louise Danielsson, leg. sjukgymnast vid Närhälsan i Göteborg, forskar vid enheten för socialmedicin och epidemiologi, Göteborgs universitet.
Tid: Tisdag 6 september kl. 18.30
OBS! ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr övriga.

Panikångest/ paniksyndrom

Många människor- ungefär 10 % av befolkningen, drabbas av en enda panikattack under en pressad period av sitt liv. Däremot innebär den första panikattacken, för mellan 2-5 % av befolkningen, en början på en ond cirkel som på fackspråk kallas paniksyndrom.
Denna kväll berättar föreläsaren om synen på ångestbegreppet paniksyndrom och dess olika uttryck och dynamik utifrån flera perspektiv.

Föreläsare: Claes Lind, leg psykolog/leg psykoteapeut/cert. handledare
Tid: Tisdag den 20 september kl 18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga.

Suicid

Det finns mycket kunskap om varför självmord inträffar och vad vi kan göra för att förebygga. Samtidigt är självmord ett tabubelagt ämne som ofta omgärdas av skuld, skam och tystnad. Den tystnaden vill vi bryta.

Psykisk Livräddning bygger på material framtaget av professor Jan Beskow som under fyrtiofem år forskat i ämnet suicidprevention.

Föreläsare: Suicidprevention i Väst
Tid: Tisdag den 27 september kl.18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

Bästa maten för dig – Kost och ångest

Hur vi sköter kosten kan påverka mycket. Föreläsaren tar upp vilka näringsämnen i maten som vi ska prioritera och tänka lite extra på.

Föreläsare: Urban Ryssnäs, dietist
Tid: Tisdag den 4 oktober kl.18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

Kroppskännedom & djupavspänning (workshop)

Välkommen till en kväll där du får prova olika övningar som hjälper dej att lyssna på din kropp och att slappna av. Att använda kroppskännedom och avspänning är ett naturligt och skönt sätt att komma nära sig själv, bli vän med sig själv, att bli mer hel. Vi kommer använda visualisering, andningsövningar, enkla rörelser mm.

OBS: Medtag liggunderlag så du kan ligga under avspänningsövningarna. Det fungerar på stol också, men det kan vara ännu skönare att ligga ner.

Föreläsare: Maria Samuelson, Masthuggets Yoga & Meditation
Yogalärare med specialitet kroppskännedom, djupavspänning och meditation.
Tid: Tisdag den 18 oktober kl. 18.30
Plats: Se uppdateringar på hemsidan för hänvisad lokal.
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

PTSD – Posttraumatiskt stressyndrom

Om att förstå mekanismerna bakom traumarelaterade störningar, och dess påverkan på den som drabbats.

Föreläsare: Sofia Strand, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, verksam i vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården, och i privat verksamhet.
Tid: Tisdag den 25 oktober kl. 18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga.

Hälsoångest

När tankarna på och oro för den egna hälsan inte lämnar en någon ro, talar man om hälsoångest, som ett par procent av befolkningen beräknas lida av. Om hälsoångest och dess bakomliggande faktorer till oro samt möjlig behandling berättar föreläsaren om ikväll.

Föreläsare: Jan-Erik Jönsson
Tid: Tisdag den 1 november kl. 18.30
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga

GAD

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Kvällens föredrag handlar i korta drag om vad GAD är, vad som utmärker syndromet, dess uppkomst och behandling.

Föreläsare: Christer Wendestam, överläkare i psykiatri
Tid: Tisdag 15 november 18.30-ca 20.
Plats: ÅSS lokaler
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga

HSP – Highly Sensitive Person

Vad innebär det att vara högkänslig och kan man koppla denna personlighetstyp till en ökad risk för olika ångestsyndrom? Haidie är själv högkänslig och har under perioder i livet haft både ångest och panikångest. Denna kväll föreläser hon utifrån den forskning som finns, samt delar med sig av egna erfarenheter och tipsar er om hur hon hittat mer balans i tillvaron.”

Föreläsare: Haidie Adolfsson, pedagog, föreläsare, initiativtagare till soppkvällar
Datum och tid: Tisdag 22 november kl. 18.30

OBS!! Plats: Göteborgs föreningscenter, Mötesplatsens lokal, Södra Allégatan 1 B. OBS!!

Kurser och workshoppar

Självhjälpsgrupp för män och kvinnor, blandade åldrar

Se kommande uppdateringar på hemsidan för vidare information eller kontakta oss
på 031-13 70 91 eller mail: info@angestgoteborg.se.

Anhöriggrupp

Som anhörig till någon med ett ångestsyndrom är det lätt att känna sig villrådig, maktlös, hjälplös och trött. I en miljö där man får möjlighet att träffa andra i liknande sits kan man stötta varandra och utbyta erfarenheter, tips och råd. Nu drar snart höstsäsongens anhöriggrupp igång. Intresserad? Kontakta oss på info@angestgoteborg.se eller ring 031-13 70 91

Våga tala nybörjarkurs

OBS! Se plats!

Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest. Våga tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala med och inför andra. Kursen har inslag av teorier och tekniker inom KBT.

Kursledare: Ellinor från ÅSS
Kostnad: 500 kr för 10 träffar. Endast för medlemmar!
Tid: onsdagar kl 17.30 – 20.00

Start: 21 september
Plats: Järntorget 7, ÅSS lokal
Anmäl dig: senast 9 september till:
info@angestgoteborg.se eller via tfn: 031-13 70 91
Anmälan är giltig först när din medlems- och kursavgift är betald.

Kurs i personlig utveckling – för bättre självkänsla

OBS! Denna kurs är endast till för dig som är ungdom eller ung vuxen och medlem i ÅSS

Sex tisdagar med start 11 oktober kl 18.00-20.30
Välkommen till en kurs i personlig utveckling hos Human Touch Body & Brain. Kursen vänder sig till dig som är medlem i ÅSS och redo att ändra ditt liv i positiv riktning i syfte att lära känna dig själv och få en ökad självinsikt.
Kursen kommer att ha fokus på här och framåt där vi varvar teori, samtal, individuella övningar och gruppövningar. Under kursens period ingår ett individuellt coachande samtal hos kursledaren.

Gruppen kommer få en introduktion i kommunikationsmodellen Nonviolent Comminication (NVC) i syfte att skapa en djupare kontakt och förståelse till sig själva och i de relationer man befinner sig i, vilket hjälper oss att bli bättre på att uttrycka våra känslor och behov och sätta de gränser vi behöver.

Deltagarna kommer få verktyg med sig att träna in nya livsbejakande strategier samt konkreta övningar att arbeta med mellan tillfällena.
Material och fika ingår.

Ur kursinnehållet:

 • Introduktion i NVC- kommunikationsprocess
 • Lär känna dina inre resurser
 • Mål och visioner, affirmationer och fullbordan
 • Meditation, andning och avslappning
 • Övningar
 • Exponeringsträning

Uttalanden från tidigare deltagare:

 • ”Mysig stämning i gruppen”
 • ”Lärde mig mycket om hur man kan kommunicera”
 • ”Bra övningar generellt”
 • ”Grymma tillitsövningar”
 • ”Mysiga lokaler och god fika”
 • ”Mycket bra coachning”
 • ”Bra att få lära sig meditation”
 • ”Ett steg närmre mitt mål”

Startdatum: Tisdag den 11/10. Därefter: 18/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 7/12
Tid: 18.00-20.30
Kostnad: 300 kr
Plats: Human Touch Body & Brains lokaler på Pusterviksgatan 15
Anmälan: senast 26 september: via mail till valerie@angestgoteborg.se
Din anmälan är giltig när du betalt kursavgiften som vi fakturerar dig.

Kursledare: Susanne Göransson
Human Touch Body & Brain. Tel 031-7119400
För mer information om kursen kontakta Susanne Göransson
E-post: susanne@human-touch.se
www.human-touch.se

Vårprogram 2013

FÖRELÄSNINGAR

KUNDALINIYOGA

Kundaliniyoga är en yogaform med särskild fokus på de mentala och andliga bitarna. Rörelser kombineras med kraftfull andning för att nå ökad medvetenhet, stabilitet samt fysisk och psykisk balans. Även nervsystemet stärks vilket ökar energiflödet i kroppen. Clara Nestor är utbildad Kundaliniyoga- och meditationslärare med examen i hälsopedagogik och vidareutbildning inom KBT. Förutom att utbilda nya Kundaliniyogalärare arbetar hon med Medicinsk Yoga, hälsa, stresshantering och samtalsbehandling både i grupp och individuellt. I sitt arbete möter hon bl.a. människor som brottas med ångest, depression eller annan kris.

Tisdag 22 januari 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 18 januari. 

FRÅN ATT HA SOCIAL FOBI – TILL ATT ARBETA SOM PSYKOLOG

Ikväll får vi besök av Tore Gustafsson, leg. psykolog. Han kommer att berätta om sin väg från att ha social fobi till att utbilda sig till och arbeta som psykolog.

Tisdag 19 februari 18.30-ca 20. Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga. Anmäl dig senast 15 februari.

DBT – DIALEKTISK BETEENDETERAPI

Terapiformen DBT, Dialektisk Beteendeterapi, används ofta för att behandla personer med borderlinediagnos (emotionellt instabil personlighet) och/eller självskadebeteende. Terapin handlar bland annat om att hitta en balans mellan yttre och inre verklighet, lära sig acceptera verkligheten som den är och lära sig nya strategier och färdigheter så att livet blir hanterbart och värt att leva.
Den handlar även om att bli mer medvetet närvarande samt finna ett mer nyanserat och icke-värderande tänkande, eftersom svartvita och starkt dömande tankar tenderar att skapa starkt laddade känslor. Kvällens föreläsare är Anders Welin, leg. psykolog,