Så blir du medlem hos ÅSS

Du som vill, kan bli medlem hos oss genom att sätta in 250 kronor (ungdom under 26 år 100 kr/år) på vårt plusgirokonto 48 104 23-6 (glöm inte att uppge ditt namn och din adress – medlemskapet gäller i ett år från och med inbetalningsdatum). Har ni någon mer i familjen som vill bli medlem, kan ni teckna ett familjemedlemskap för 370 kronor om året.

Som medlem hos ÅSS i Göteborg hamnar du på vår utskickslista och får inbjudningar till våra föreläsningar, kurser, aktiviteter och möten. I mån av plats kan du vara med i våra stödgrupper, kurser och träningsgrupper. Du är med och påverkar föreningen genom din röst på våra medlemsmöten. Du är med och stöttar vårt arbete med att sprida information om ångestproblematik. Du får vår medlemstidning ÅSS Emellan. Du får vänner som förstår precis hur det känns att brottas med ångest.

Varmt välkommen till ÅSS i Göteborg!

Medlemsförmåner

Som medlem får du gå gratis på våra föreläsningar. Dessutom får du rabatterat pris på kurser, bland annat vår populära våga tala-kurs.
Medlemstidninge ÅSS Emellan kommer fullpackad med reportage och information om ångestsyndrom och hälsa fyra gånger per år.
Du påverkar föreningen. Vi tillsammans i föreningen påverkar politiker, samhälle och vård i rätt riktning. Ju fler vi är desto tyngre väger vår röst.
Här finns en kamratskap mellan människor som upplevt ungefär samma sak. Det är en styrka att upptäcka att vi är flera i samma situation.

Du är inte ensam!

ÅSS är en kamratstödjande förening för dig med ångestsyndrom. Det finns fler som upplever liknande saker som du.