Sök privat psykoterapeut

Det finns ungefär 400 olika psykoterapeutiska inriktningar världen över. Det är alltså inte så enkelt att välja psykoterapeut! På den här sidan kommer vi att länka till sajter som beskriver olika psykoterapeutiska inriktningar och där du kan söka psykoterapeut. Vi har än så länge bara hunnit med några få.

Ett annat tips är att gå in på https://www.teraply.se Teraply listar privatpraktiserande legitimerade psykologer och terapeuter över hela Sverige och man har möjlighet att filtrera på en mängd kriterier, exempelvis specifika kompetenser, terapiform och landstingsavtal. Tjänsten är gratis.

Priserna hos en privat legitemerad psykoterapeut ligger mellan ca 500 och 1000 kr per besök.

En stor andel psykoterapeuter är dessutom läkare. Högkostnadskort/frikort gäller hos de privata läkare som är anslutna till Försäkringskassan.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Du kan läsa om KBT på Beteendeterapeutiska Föreningens webbplats. Läs gärna KBT-terapeuten Christer Nordlunds bok ”Ångest”, för att få ännu mer kläm på vad KBT är.

Gestaltterapi

gestaltterapeuternas webbplats kan du läsa mer om gestaltterapi och där hittar du också namn och telefonnummer till de auktoriserade gestaltterapeuter som finns i Sverige.

Psykodynamisk terapi

Psykologiguidens webbplats kan du läsa mer om psykodynamisk terapi. Du kan även söka efter psykologer och psykoterapeuter.

Nätterapier

Nätterapi innebär terapi via internet och sker vanligtvis med hjälp av mail, video- eller chatsamtal.

Nedan följer tips på olika nätterapisajter:

Samtalshuset

Studie.nu

Psykologonline

Livanda

En ensam blomma