Vi har både självhjälpsgrupper och kamratstödjande grupper. För vidare information, kontakta oss på 031-13 70 91 eller anmäl ditt intresse här.

Vad är en självhjälpsgrupp?

En självhjälpsgrupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas ca två timmar varannan vecka. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där du utgår från dig själv och ”delar” med dig av dina problem och funderingar. Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs. Det finns inget taltvång. Har du inget att dela går det bra att säga ”pass” och ordet går över till nästa person.

Genom att ”dela” kan du bygga upp dig själv. Detta sätt att tala skiljer sig från andra samtal vi har med vänner, nära och kära eftersom ingen får avbryta dig! I gruppen skapas en tillit genom att man både lyssnar och blir lyssnad på. En ”igångsättare” är med gruppen vid de tre första träffarna.