Är du intresserad att sitta med i styrelsen för ÅSS riksförbund eller känner du någon som skulle kunna vara det?

Sista dag för att skicka in nomineringar har passerat (15/5) men det är mycket möjligt att det fortfarande går att nominera eftersom det generellt sett är svårt att hitta intresserade, så testa gärna i vilket fall!

Styrelsens arbete innebär lite kort:

• Möten ca 6–8 per år varav hälften via Zoom och hälften på plats runt om i landet.
• Stöd till de olika lokalföreningarna i landet
• Stöd till tidningen ÅSS Emellan
• Marknadsföring

Sänd in nomineringarna till:

mona.granquist@telia.com

Eller ring på 070-6918700