Står du nära en vuxen person med psykisk funktionsnedsättning/ohälsa?

Studiecirkeln är en del av arvfondsprojektet Trialog.
www.brackediakoni.se/projekt-trialog

Vill du vara med och testa studiecirkel på webben?

Det är fyra tillfällen för att samtala om:

  1. Självbestämmande och sekretess
  2. Samhällets insatser
  3. Samverkan och delaktighet
  4. Stöd till mig som anhörig

Din medverkan och dina synpunkter är viktiga i vårt arbete att ta fram en bra studiecirkel för
anhöriga. Studiecirklarna kommer att genomföras digitalt i ZOOM. Max åtta deltagare.
Studiecirkel på måndagar: Tid 15.30-17.00 Datum 19/10, 26/10, 2/11 och 9/11
Studiecirkel på tisdagar: Tid 17.00-18.30 Datum 20/10, 3/11, 17/11 och 1/12
Studiecirkel på onsdagar: Tid 17.30-19.00 Datum 21/10, 28/10, 4/11 och 11/11
En förutsättning för att kunna delta är du har tillgång till dator, surfplatta eller telefon där du kan bli inbjuden till ett digitalt mötesrum. Träffarna kostar ingenting!
Anmäl dig till Rakel Lornér på mejl eller telefon senast den 13/10:
rakel.lorner@brackediakoni.se 031-502767

2020-10-15T16:25:26+02:00 2020-10-15|