Vi har både självhjälpsgrupper och kamratstödjande grupper. För vidare information, kontakta oss på 031-13 70 91 eller anmäl dig här

Vad är en kamratstödjande grupp?

En kamratstödjande grupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas ca två timmar varannan vecka.

En nystartad grupp bestämmer själva talreglerna men vi rekommenderar att samtalet bygger på en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”. Där utgår du ifrån dig själv och ”delar” med dig av dina problem och funderingar.

Det finns inget taltvång. Har du inget att dela går det bra att säga ”pass” och ordet går över till nästa person.

I gruppen skapas en tillit genom att man både lyssnar och blir lyssnad på.
En ”igångsättare” är med gruppen vid det första tillfället.

En kamratstödjande grupp, är inte lika strikt som en självhjälpsgrupp.