Styrelsen 2019-05-06T18:20:08+02:00

Styrelsen

Så här ser styrelsen ut för verksamhetsåret 2019

 • Ordförande
  Monika Rosenberg

 • Vice ordförande
  Claes Torstensson

 • Kassör
  Susanne Wallin

 • Personalansvarig
  Monika Rosenberg

 • Ledamöter
  Magnus Carlsson

  Jaana Laitala

 • Suppleanter
  Petter Piccinelli

  Bo Landin