PTSD- trauman i barndomen


Evenemangsdetaljer


Posttraumatiskt stressyndrom är en ångestsjukdom med många ansikten, som bland annat kan uppkomma till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse i barndomen. Symptom är bl.a. överreaktivitet, undvikandebeteende samt återupplevande av den svåra upplevelsen genom exempelvis minnesbilder och mardrömmar. Ikväll får vi veta mer om bakgrund, symptom och behandling.

Föreläsare: Claes Lind. leg. psykolog / leg. psykoterapeut

2019-01-15T17:45:38+02:00 2019-01-15|