Evenemang den ÅSS Göteborg

 En fika med omtanke! Varje helgfri torsdag har vi ”öppet hus”. Då sitter vi och fikar, pratar allvar, skrattar och umgås. Du som är ny får gärna prata enskilt med en av våra värdar. Ta med en vän eller anhörig om du vill. Om det är första gången, om det känns bättre så får du […]

Det finns mycket kunskap om varför självmord inträffar och vad vi kan göra för att förebygga. Samtidigt är självmord ett tabubelagt ämne som ofta omgärdas av skuld, skam och tystnad. Den tystnaden vill vi bryta. Psykisk Livräddning bygger på material framtaget av professor Jan Beskow som under fyrtiofem år forskat i ämnet suicidprevention. Föreläsare: Suicidprevention […]

Hur vi sköter kosten kan påverka mycket. Föreläsaren tar upp vilka näringsämnen i maten som vi ska prioritera och tänka lite extra på. Föreläsare: Urban Ryssnäs, dietist Tid: Tisdag den 4 oktober kl.18.30 Plats: ÅSS lokaler Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Hur man kan förstå mekanismerna bakom traumarelaterade störningar och dess påverkan på den som drabbats. Föreläsare: Sofia Strand, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, verksam i vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården, och i privat verksamhet. Tid: Tisdag den 25 oktober kl. 18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga.

När tankarna på och oro för den egna hälsan inte lämnar en någon ro, talar man om hälsoångest, som ett par procent av befolkningen beräknas lida av. Om hälsoångest och dess bakomliggande faktorer till oro samt möjlig behandling berättar föreläsaren om ikväll. Föreläsare: Jan-Erik Jönsson. Tid: Tisdag den 1 november kl. 18.30. Pris: Gratis för […]

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom (GAD) har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Kvällens föredrag handlar i korta drag om vad GAD är, vad som utmärker syndromet, dess uppkomst och behandling. Föreläsare: Christer Wendestam, överläkare i psykiatri Tid: Tisdag 15 november 18.30-ca 20. […]

Föreläsningen kommer vara en kort introduktion till ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som metod och hur den används kliniskt och praktiskt vid ångestproblematik. Åhörarna kommer få uppleva metoden genom ett par övningar för att själva få en känsla av vad ACT är och hur metoden används. Ulrika Jeppsson är legitimerad psykolog och arbetar på Psykologpartners […]

Psykosyntes brukar kallas för en psykologi med själ. Den behandlar flera aspekter av oss själva, som att identifiera vem vi är bakom våra yttre roller, se vad som format och påverkar vårt sätt att leva, vara och reagera men också att hitta och utveckla vår vilja och våra drivkrafter. Psykosyntes handlar om att hitta vår […]

Föredragshållaren är psykolog och psykoterapeut och har arbetat med samtal i över 40 år. Innehållet kommer att vara mer om livshändelser, smärtpunkter, ångest och symtom, än diagnoser, sjukdom och vetenskap. Föreläsare: Leif Lindal, psykolog Tid: Tisdag den 7 mars kl.18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga

Inledningsvis talar föreläsaren om anknytningsteorin. Hon kommer beskriva utifrån ”anknytningsteorins grundare” John Bolwby och Mary Ainsworth olika anknytningsmönster. Sedan, koppla teorin med olika exempel, samt koppla temat till ångestproblematik. Föreläsare: Katarina Dalbjörn, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och handledare vid Göteborgs Psykoterapi Institut Tid: Tisdag den 4 april kl.18.30 Pris: Gratis för […]