Evenemangskategori: terapi

ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) är en tidseffektiv psykodynamisk terapiform som syftar till att åstadkomma djupgående terapeutiska förändringar. Metoden lämpar sig bl.a. för personer med ångestbesvär, depression, psykosomatiska reaktioner (fysisk reaktion på känslomässig stress). Vi kommer att få höra om dessa huvudtankar i denna terapiform: hur ser man på psykologiska problem hur ser man på […]

För ångestdrabbade kan både mediciner och terapi vara ett gott stöd. Kvällens föredrag handlar om medicinsk behandling och KBT vid ångest. Föreläsarna kommer också ta upp och prata om KBT- interventioner vid olika ångestsyndrom: Hur behandlar man GAD, OCD eller paniksyndrom som terapeut. Föreläsare: Christina Ysander, överläkare, specialist i psykiatri, verksamhetschef på Tina mottagningen i […]

Kvällens föreläsare har arbetat med energimedicin/Reiki sedan 1994 och 1995 skrev hon en första svensk introduktion till Reiki;  Reiki – Naturlig healing genom den Universella Livsenergin och fortsatte sedan med översättning av Reikilitteratur. En vårdvetenskaplig litteraturstudie blev klar 1998; ”Healing som omvårdnad – ett komplement inom den etablerade vården”. Föredraget denna kväll kommer att handla […]

mellan 16 och 26 år … fortsätter förstås också att träffas på den digitala plattformen Zoom på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är mellan 16 och 26 år. Hör av dig om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal eller vill ha mer info, […]