Evenemangskategori: stress

Kan man vara frisk och må dåligt eller vara sjuk och må bra? Under föreläsningen kommer Naja gå genom: WHO´s hälsobegrepp – Hälsokorset, Kropp & psyke, psykomotorik, Livsstil & livsstilssjukdomar, Stress & stressreglerande tekniker, KASAM, Fysisk aktivitet. Föreläsare: Naja Broberg Sörenssen, Hälsocoach i Manage Your Health

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som har funnits i alla tider. Detta drag förekommer hos ca 20 % av den globala befolkningen, jämt fördelat mellan kvinnor och män. Är du en av dem som fått höra av andra att ”du är överkänslig” har du förmåga att känna av stämningar i ett rum utan att något […]

mellan 16 och 26 år … fortsätter förstås också att träffas på den digitala plattformen Zoom på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är mellan 16 och 26 år. Hör av dig om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal eller vill ha mer info, […]