Evenemangskategori: PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Hur man kan förstå mekanismerna bakom traumarelaterade störningar och dess påverkan på den som drabbats. Föreläsare: Sofia Strand, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, verksam i vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården, och i privat verksamhet. Tid: Tisdag den 25 oktober kl. 18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga.

Vissa av oss har eller kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid. En krisprocess är ett plågsamt tillstånd utöver individens normala reaktion på onormala omständigheter. Några av de människor som upplevt en traumatisk händelse får även fortsatta problem i form av psykisk ohälsa. Föreläsare: Claes Lind, leg psykolog/leg psykoteapeut/cert. Handledare OBS! Först […]

Posttraumatiskt stressyndrom är en ångestsjukdom med många ansikten, som bland annat kan uppkomma till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse i barndomen. Symptom är bl.a. överreaktivitet, undvikandebeteende samt återupplevande av den svåra upplevelsen genom exempelvis minnesbilder och mardrömmar. Ikväll får vi veta mer om bakgrund, symptom och behandling. Föreläsare: Claes Lind. leg. psykolog […]

mellan 16 och 26 år … fortsätter förstås också att träffas här på Järntorget 7 på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är mellan 16 och 26 år. Hör av dig om du skulle vilja ha ett enskilt första samtal eller vill ha mer info, till […]

Posttraumatiskt stressyndrom är en ångestsjukdom med många ansikten, som bland annat kan uppkomma till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse. Ikväll får vi veta mer om bakgrund, symptom och behandling. Föreläsare: Claes Lind. leg. psykolog / leg. psykoterapeut Tid: Tisdag den 22 oktober kl. 18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga