Evenemangskategori: Ångestsyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom är en ångestsjukdom med många ansikten, som bland annat kan uppkomma till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse i barndomen. Symptom är bl.a. överreaktivitet, undvikandebeteende samt återupplevande av den svåra upplevelsen genom exempelvis minnesbilder och mardrömmar. Ikväll får vi veta mer om bakgrund, symptom och behandling. Föreläsare: Claes Lind. leg. psykolog […]

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Kvällens föredrag handlar i korta drag om vad GAD är, vad som utmärker syndromet, dess uppkomst och behandling. Föreläsare: Åsa Karlsson, privatpraktiserande leg psykoterapeut auktoriserad inom KBT, leg sjukgymnast. Tid: Tisdag […]

Välkommen på en inspirationsföreläsning om en resa genom mörkret där Terese Karjalainen berättar delar av sin självbiografiska historia och sina erfarenheter av att ha levt med psykisk ohälsa i sin ungdom. Till hjälp med att berätta sin historia har Terese ett bildmaterial i form av fotografier som hon arbetat med i många års tid, föreställande olika […]

Människan är i grunden ett socialt flockdjur helt beroende av andra för att överleva och leva väl. Att avvisning eller negativt bemötande ofta är förknippat med starka obehagskänslor är därför lätt att förstå. Hos de individer där denna rädsla växer sig alltför stark kan den bli mycket handikappade. Social fobi, som detta tillstånd kallas, är […]

Posttraumatiskt stressyndrom är en ångestsjukdom med många ansikten, som bland annat kan uppkomma till följd av en svår händelse eller chockartad upplevelse. Ikväll får vi veta mer om bakgrund, symptom och behandling. Föreläsare: Claes Lind. leg. psykolog / leg. psykoterapeut Tid: Tisdag den 22 oktober kl. 18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga

” Från ett destruktivt och ångestfyllt liv till ett liv värt att leva.” -Att växa upp och inte fungera som normen gjorde livet svårt att hantera för oss båda på olika vis och ledde till stark ångest och självdestruktivitet. Men sommaren 2012 fick vi båda chansen att komma till Finjagården och lära oss DBT. Det […]

Depression och ångest och vanliga livsproblem. Vad är skillnaden och vad vet vi idag om behandling, om hjärnans funkion och om våra upplevelser. Föreläsare: Lars Häggström, specialistläkare i psykiatri. Jobbar idag på Affecta psykiatrimottagning i Halmstad. Tid: Tisdag den 10 december kl. 18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga OBS! Plats: GFC, Mötesplatsen, […]

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som har funnits i alla tider. Detta drag förekommer hos ca 20 % av den globala befolkningen, jämt fördelat mellan kvinnor och män. Är du en av dem som fått höra av andra att ”du är överkänslig” har du förmåga att känna av stämningar i ett rum utan att något […]