Evenemangskategori: Ångestsyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Hur man kan förstå mekanismerna bakom traumarelaterade störningar och dess påverkan på den som drabbats. Föreläsare: Sofia Strand, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, verksam i vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården, och i privat verksamhet. Tid: Tisdag den 25 oktober kl. 18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga.

När tankarna på och oro för den egna hälsan inte lämnar en någon ro, talar man om hälsoångest, som ett par procent av befolkningen beräknas lida av. Om hälsoångest och dess bakomliggande faktorer till oro samt möjlig behandling berättar föreläsaren om ikväll. Föreläsare: Jan-Erik Jönsson. Tid: Tisdag den 1 november kl. 18.30. Pris: Gratis för […]

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom (GAD) har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Kvällens föredrag handlar i korta drag om vad GAD är, vad som utmärker syndromet, dess uppkomst och behandling. Föreläsare: Christer Wendestam, överläkare i psykiatri Tid: Tisdag 15 november 18.30-ca 20. […]

Vad är social fobi? Symtom/orsaker/prevalens Hur fungerar det? Hur påverkar social fobi vardagen? Vad finns det för hjälp? Föreläsare: Hanna Ricksten, psykolog vid Göteborgs universitet. Arbetade inom vuxenpsykiatrin i Kongsvinger i Norge direkt efter examen. Där hade en majoritet av hennes patienter social ångest eller social fobi, antingen som huvuddiagnos eller bidiagnos. Hon har därför […]

När oron tar över Föreläsning om hur generaliserad ångest utvecklas, vad som vidmakthåller den och vad vi kan göra för att reglera den. Föreläsare: Åsa Karlsson, leg. sjukgymnast, leg. psykoterapeut inriktning KBT Tid: Tisdag den 26 september kl.18.30 Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga. OBS! Plats: Södra Allegatan 1b, Mötesplatsen GFC  

Människan är i grunden ett socialt flockdjur helt beroende av andra för att överleva och leva väl. Att avvisning eller negativt bemötande ofta är förknippat med starka obehagskänslor är därför lätt att förstå. Hos de individer där denna rädsla växer sig alltför stark kan den bli mycket handikappade. Social fobi, som detta tillstånd kallas, är […]

Vissa av oss har eller kommer att exponeras för potentiellt traumatiska händelser under sin livstid. En krisprocess är ett plågsamt tillstånd utöver individens normala reaktion på onormala omständigheter. Några av de människor som upplevt en traumatisk händelse får även fortsatta problem i form av psykisk ohälsa. Föreläsare: Claes Lind, leg psykolog/leg psykoteapeut/cert. Handledare OBS! Först […]

När tankarna på och oro för den egna hälsan inte lämnar någon ro, talar man om hälsoångest  som ett par procent av befolkningen beräknas lida av. Hälsoångest och dess bakomliggande faktorer samt möjlig behandling berättar föreläsaren om ikväll. Föreläsare: Jan-Erik Jönsson, leg psykolog, leg psykoterapeut

Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Kvällens föredrag handlar i korta drag om vad GAD är, vad som utmärker syndromet, dess uppkomst och behandling. Föreläsare: Claes Lind. Leg. Psykolog / Leg. Psykoterapeut.