HSP- Högkänslighet


Evenemangsdetaljer


Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som har funnits i alla tider. Detta drag förekommer hos ca 20 % av den globala befolkningen, jämt fördelat mellan kvinnor och män. Är du en av dem som fått höra av andra att ”du är överkänslig” har du förmåga att känna av stämningar i ett rum utan att något sagts eller har du förmåga att ta in hur andra mår och har en stark intuition? Kvällens föredrag handlar om detta och hur vi kan använda oss av det på ett positivt sätt.

Föreläsare: Anna Candela, utbildad samtalsterapeut och certifierad coach

2019-01-15T17:48:41+02:00 2019-01-15|