Gruppbehandling för social fobi


Evenemangsdetaljer


Människan är i grunden ett socialt flockdjur helt beroende av andra för att överleva och leva väl. Att avvisning eller negativt bemötande ofta är förknippat med starka obehagskänslor är därför lätt att förstå. Hos de individer där denna rädsla växer sig alltför stark kan den bli mycket handikappade. Social fobi, som detta tillstånd kallas, är en problematik som kan genomsyra många viktiga delar av livet. Social fobi kan leda till stora svårigheter.

KBT är en behandlingsform som visat sig ha goda effekter vid social fobi. Föreläsningen kommer att handla om vilka mekanismer som orsakar och vidmakthåller den sociala fobin samt vilka vertyg som visat sig vara verksamma för att bryta problemen. Föreläsningen kommer särskilt att fokusera på gruppterapi då det är en behandlingsform som passar väldigt bra vid social fobi där klienten, i en trygg och validerade miljö direkt får tillgång till många av de verksamma mekanismerna för förändring.

Under våren 2018 påbörjas ny gruppbehandling för social fobi i centrala Göteborg.

Föreläsare: Sebastian Senning, leg. psykolog

2018-01-22T16:31:10+02:00 2018-01-22|