GAD


Evenemangsdetaljer


Personer som lider av generaliserat ångestsyndrom har lätt för att ängslas och oroa sig. Oron, som känns svår att kontrollera, påverkar ofta hela vardagen. Kvällens föredrag handlar i korta drag om vad GAD är, vad som utmärker syndromet, dess uppkomst och behandling.

Föreläsare: Claes Lind. Leg. Psykolog / Leg. Psykoterapeut.

2018-07-02T15:35:23+02:00 2018-07-02|