Böcker, broschyrer med mera 2016-11-14T19:54:01+02:00

Några böcker från vårt bibliotek

”Ångest” av Christer L Nordlund

Helt klart en bibel för oss ångestdrabbade. Beskriver de olika ångestsyndromen, ångestens mekanismer, hur ett ångesttillstånd kan uppstå, vanliga läkemedel vid ångesttillstånd, kognitiva tekniker med mycket mera. Christer Nordlund är kognitiv beteendeterapeut. Finns att köpas via Christer Nordlunds webbplats. ISBN: 91-631-5481-1.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

”En av grundpelarna i DBT (dialektisk beteendeterapi) är acceptans och denna bok vill på ett lättfattligt sätt förklara begreppet och visa hur det tillämpas. Acceptans innebär att välja att se, ha och stå ut med både sin inre och yttre verklighet, utan att fly, undvika, förvränga eller döma den – hur plågsam den än kan vara. Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att man avstår från att söka förändring i en svår situation, utan att man ger upp sitt krig mot tillvaron. Att acceptera är, även om det kan tyckas paradoxalt, att handla aktivt, i enlighet med sina värderingar och mål” (text från Bokus). Finns att köpa på nätet hos Bokus bokhandel. ISBN: 91-534-2442-5.

Vem är det som bestämmer i ditt liv?

”Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre. En genomgående metafor som används i boken är ”inre scen”. Vi har alla en egen inneboende teaterrepertoar, och vi kan lära oss att styra denna repertoar – välja vilka aktörer vi vill släppa upp på vår inre scen. Man kan få bättre grepp om sitt liv genom att träna sig i medveten närvaro. Genom en medveten närvaro i nuet får vi en större självinsikt, på så sätt ökar också våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål” (text från Bokus). Finns att köpa på nätet hos Bokus bokhandel. ISBN: 91-270-9845-1.

Befriad från ångest

Lucinda Bassett har själv varit drabbad av paniksyndrom med agorafobi. Idag är hon helt panikfri och driver sedan 1983 ett center för stress- och ångesthantering i USA. Lucinda Bassett har utarbetat ett självhjälpsprogram för människor med ångest och fobier (enligt kognitivt beteendeterapeutiskt mönster) och det är detta program vi får ta del av i ”Befriad från ångest”. Boken finns att köpa på nätet hos Bokus bokhandel. ISBN: 91-27-08230-X.

”Social ångest” av Anna Kåver

Anna Kåver är psykolog och psykoterapeut och har arbetat som handledare i ett forskningsprojekt om behandling av social fobi. I boken beskrivs vad social fobi är, varför man drabbas, hur problemet utvecklas och ser ut och vad man kan göra för att hjälpa. Finns att köpa på nätet hos Bokus bokhandel. ISBN: 91-2713-559-4

Rädd, räddare, ångest

”Det är naturligt att vara rädd ibland, att från och till känna oro inför tillvarons krav och hotbilder. Men varför får alldeles vanliga barn i vårt samhälle allt oftare problem som leder till ångest? Beror det på familjen, omgivningen eller finns det biologiska orsaker, genetiska faktorer? Den här boken visar hur ångest hos barn och ungdomar kan se ut och vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem. Med mängder av tydliga exempel lyfter den fram och diskuterar alla tänkbara orsaker till sådana tillstånd och pekar på möjliga lösningar och behandlingsmetoder. Läsaren får också möta många barn och ungdomar som är eller har varit drabbade av ångest” (text från Bokus). Läs mer på Norstedts förlag. ISBN: 91-518-4104-5.

Våga besegra din rädsla av MB Stein och JR Walker

”Är inte alla öppna och utåtriktade? Knappast! För dem som faller utanför ramen kan blyghet och andra typer av rädslor utvecklas till svåra hinder för ett normalt socialt liv. Författarna, som är psykolog respektive psykiater, varvar problemdefinitioner och realistiska exempel med självhjälpsövningar. Det finns alltså hjälp att få! Men det gäller att våga ta steget och bygga ett program att arbeta efter – på egen hand eller i grupp. Uppmuntrande är att exemplen ur verkligheten visar att resultaten sällan uteblir”. Läs mer på Bokus. ISBN: 9789177386209.

Fobier av Åsa Hanell och Kerstin Hellström

”Boken ger en heltäckande bild av fobier. Flera personer som har eller har haft fobier berättar hur det har varit för dem, hur de har tagit tillbaka kontrollen över sina liv och värdet av att aldrig ge upp. Boken tar även upp hur det är att ha barn med fobier och hur det är att leva som anhörig till någon med fobier”. Finns att köpa via föreningen. Läs mer om boken på Psykologpraktik. ISBN: 91-7263-325-5.

Fri från oro, ångest och fobier

”En självhjälpsbok som utgår från den framgångsrika behandlingsformen KBT, kognitiv beteendeterapi. Boken beskriver olika ångesttillstånd, som fobier och paniksyndrom, och förklarar vad man kan göra för att börja må bättre. Den har ett praktiskt och konkret tilltal med detaljerade steg-för-steg-instruktioner för den som vill tillämpa metoderna på egen hand. Den fungerar också bra som handledning för anhöriga och närstående eller för den allmänt intresserade som vill ta reda på vad KBT är och hur det fungerar i praktiken” (text från Bokus hemsida). Finns att köpa på nätet hos Bokus bokhandel. ISBN:91-3712-310-6.

De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör…

”I vårt tänkande styrs vi ofta av orealistiska föreställningar om vår omvärld och oss själva. Detta får till följd att vi gör missbedömingar som blir alltmer besvärande för oss och som färgar allt större områden av vårt beslutsfattande. För att komma ifrån sådana vrångbilder av verkligheten har Freeman och DeWolf sammanställt en lista på de vanligaste misstagen som vi gör. De presenterar också flera enkla tekniker som man kan använda sig av för att öka förmågan att tänka klart och förhindra felbedömningar och fel” (text från Bokus hemsida). Finns att köpa på nätet hos Bokus bokhandel. ISBN: 91-270-7143-X.