Aktuellt 2019-05-28T13:41:41+02:00
23apr, 2020

Vi tar vårt fortsatta ansvar i att förhindra spridning av COVID-19. Verksamheten är nu stängd till och med den 31 maj. Troligen blir det förlängt igen sen.

2020-04-23|

Vi finns även på mail, hemsida och facebook.

23apr, 2020

Kallelse till ÅSS årsmöte 2020

2020-04-23|Tags: , |

Tisdagen den 16 juni är Du varmt välkommen till 

Ångestsyndromsällskapets årsmöte
Vi börjar kl 18.00

OBS! OBS! Observera plats: Södra Allégatan 1 B

Anmäl dig genom att ringa till 031 – 13 70 91

 eller maila till info@angestgoteborg.se

På grund av smittorisk för covid-19 kommer vi inte att servera någon förtäring. Vi kommer att återgälda detta vid ett senare tillfälle när det återigen känns tryggt att vistas i grupp en längre stund.

Vi hoppas givetvis att ni ändå vill/vågar komma till årsmötet i juni.

Vi har hyrt en större lokal så vi inte behöver sitta så tätt och ett årsmöte utan förtäring och umgänge tar inte så lång tid.

Varmt välkomna!

OBS!! Efter stadgeändring 2012 skickar vi numera endast ut kallelse och dagordning.

Vill Du ändå ha årsmöteshandlingar före den 16 juni, ring 031 -13 70 91 eller maila till info@angestgoteborg.se  så skickar vi dig handlingar så fort de är klara.

Varma hälsningar,

ÅSS styrelse

6apr, 2020

Hur påverkas vår psykiska hälsa av Coronakrisen?

2020-04-06|

Hur kan social isolering, tilltro till myndigheter, förändrade vanor och oro över ekonomin i spåren av Coronakrisen hänga samman med psykiska symptom som oro och depression? Det ska forskare vid Mittuniversitetet undersöka, och de söker just nu deltagare till studien.

Personer som är 18 år och äldre kan medverka i enkäten som tar 15-20 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Datainsamlingen görs dessutom helt anonymt.

Kontaktperson:                       
Elisabet Rondung, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet, elisabet.rondung@miun.se, 010-142 89 72

1apr, 2020

Ångest och oro för Corona

2020-04-01|

Folkhälsomyndigheten skriver följande om detta:

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv. Här har vi samlat information för dig som känner oro eller vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa under denna tid.

När vi minskar fysisk kontakt med andra kan det leda till att vi känner oss ensamma, nedstämda eller oroliga. Vi kan också känna oss oroliga och rädda för att bli smittade av viruset eller att någon av våra närstående ska smittas. Förändringar i samhället som den pågående pandemin för med sig, kan hos många skapa oro och frustration och känslorna förstärks ofta av att vi inte vet hur situationen kommer att utvecklas. Då är det bra att komma ihåg att situationen är övergående.

Om du är orolig för det nya Coronaviruset:

Alla reagerar olika i oroliga tider. Om du känner dig mycket orolig, nedstämd, har svårt att sova eller inte kan släppa tankarna på viruset, finns det några saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress.

  • Det är ofta bra att sätta ord på sin oro. Försök att hålla kontakten med andra genom telefon eller videosamtal. Ring någon som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre pratar med någon utomstående finns det flera organisationer som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl.
  • Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. Stig upp i vanlig tid på morgonen, ät bra och rör på dig. Försök att komma ut i friska luften och fortsätt vara fysiskt aktiv.
  • Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår bra av. Att erbjuda andra hjälp kan också göra att man mår bättre.
  • Undvik att använda alkohol, droger och andra substanser för att hantera dina känslor. Om oron känns överväldigande, kontakta 1177 eller stöd via telefon, chatt och mejl.
  • Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier. Försök att undvika att titta eller lyssna på nyheter innan du ska sova.
  • Det sprids mycket felaktig information i kristider som kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din information om covid-19 från tillförlitliga källor. Utgå från folkhalsomyndigheten.se, 1177.se och krisinformation.se. Tänk också på vilken information du delar vidare.
  • Kom ihåg att situationen kommer att gå över.

Vi på ÅSS påminner också att vi finns på vår telefonjour samt mail och facebook. Var rädd om dig och varandra!