Aktuellt 2019-05-28T13:41:41+02:00
1jun, 2020

Nationellt vård och insatsprogram Depression och ångestsyndrom

2020-06-01|

I slutet av mars lanserades nationellt vård och insatsprogram för depression och ångestsyndrom.

Där kan du som brukare gå in och läsa hur man tänker inom vård och omsorg angående depression och ångestsyndrom och vilken vård och insatser man kan erbjudas.

Vård och insatsprogrammen bygger på socialstyrelsens nationella riktlinjer och annan kunskapssammanställning.

Länk till program: https://vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/

23apr, 2020

Vi tar vårt fortsatta ansvar i att förhindra spridning av COVID-19. Verksamheten är nu stängd till och med den 31 maj. Troligen blir det förlängt igen sen.

2020-04-23|

Vi finns även på mail, hemsida och facebook.

23apr, 2020

Kallelse till ÅSS årsmöte 2020

2020-04-23|Tags: , |

Tisdagen den 16 juni är Du varmt välkommen till 

Ångestsyndromsällskapets årsmöte
Vi börjar kl 18.00

OBS! OBS! Observera plats: Södra Allégatan 1 B

Anmäl dig genom att ringa till 031 – 13 70 91

 eller maila till info@angestgoteborg.se

På grund av smittorisk för covid-19 kommer vi inte att servera någon förtäring. Vi kommer att återgälda detta vid ett senare tillfälle när det återigen känns tryggt att vistas i grupp en längre stund.

Vi hoppas givetvis att ni ändå vill/vågar komma till årsmötet i juni.

Vi har hyrt en större lokal så vi inte behöver sitta så tätt och ett årsmöte utan förtäring och umgänge tar inte så lång tid.

Varmt välkomna!

OBS!! Efter stadgeändring 2012 skickar vi numera endast ut kallelse och dagordning.

Vill Du ändå ha årsmöteshandlingar före den 16 juni, ring 031 -13 70 91 eller maila till info@angestgoteborg.se  så skickar vi dig handlingar så fort de är klara.

Varma hälsningar,

ÅSS styrelse