Nationellt vård och insatsprogram Depression och ångestsyndrom

I slutet av mars lanserades nationellt vård och insatsprogram för depression och ångestsyndrom.

Där kan du som brukare gå in och läsa hur man tänker inom vård och omsorg angående depression och ångestsyndrom och vilken vård och insatser man kan erbjudas.

Vård och insatsprogrammen bygger på socialstyrelsens nationella riktlinjer och annan kunskapssammanställning.

Länk till program: https://vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/

2020-06-01T19:19:50+02:00 2020-06-01|