Hur påverkas vår psykiska hälsa av Coronakrisen?

Hur kan social isolering, tilltro till myndigheter, förändrade vanor och oro över ekonomin i spåren av Coronakrisen hänga samman med psykiska symptom som oro och depression? Det ska forskare vid Mittuniversitetet undersöka, och de söker just nu deltagare till studien.

Personer som är 18 år och äldre kan medverka i enkäten som tar 15-20 minuter att besvara. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. Datainsamlingen görs dessutom helt anonymt.

Kontaktperson:                       
Elisabet Rondung, forskare vid Institutionen för psykologi och socialt arbete, Mittuniversitetet, elisabet.rondung@miun.se, 010-142 89 72

2020-04-06T09:46:21+02:00 2020-04-06|