VAR SNÄLL OCH TÄNK PÅ SMITTORISKEN, STANNA HEMMA OM DU HAR SYMTOM

Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på samhällspridning av covid-19 i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, och höjer risknivån för smittspridning till den högsta. Man har identifierat ett par fall där man inte är säker på var de har fått smittan, de har inte rest eller haft direktkontakt med någon som rest till högriskområden.

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

2020-03-12T18:13:58+02:00 2020-03-12|