Stresshantering för unga ÅSS – medlemmar (16-30år)

Tanken med kursen är att få med sig verktyg för att lättare kunna hantera stressade situationer. Gruppen kommer att träffas vid sex tillfällen med olika teman och övningar. Kursen bygger på Stadsmissionens material Stress-smart.

Tid: Måndagar kl 17:30-19:30, sex tillfällen

Plats: järntorget 7, ÅSS lokal

Kursledare: Ellinor Albrektsson från ÅSS

Vill du delta? Kontakta ellinor@angestgoteborg.se

Kursen sätter igång när tillräckligt många anmälningar har kommit in

2020-03-12T17:30:46+02:00 2020-02-20|