Medlemsmöte

MEDLEMSMÖTE

Tisdag  6 november kl. 18.00
ÅSS lokaler, Järntorget 7

Jenny Ahto från NSPHiG kommer och informerar om
SIP – Samordnad individuell plan

Om du har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

Efter informationen äter vi och diskuterar föreningens verksamhet.
Här kan du som medlem vara med och påverka din förening!

Anmälan: Senast 31 oktober

Via mail: info@angestgoteborg.se
eller telefon 031-13 70 91

Varmt Välkommen!

2018-10-26T11:35:53+02:00 2018-10-26|