Social smidighet- workshop

Har du svårt att sätta gränser? Slutar konflikter i gräl? Klarar du inte småprat men har svårt att få igång meningsfulla diskussioner? Är du rädd för att göra bort dig? I så fall kan du delta i denna öppna workshop där vi övar på tekniker för att få ett smidigare socialt
flöde. Ingen anmälan behövs, kom som du är!

Några exempel:
– gå vidare efter misstag
– läsa av och lyssna på andra
– hitta saker att säga
– öva på personliga och öppna frågor
– konstruktiv och avdramatiserande konfliktlösning
– identifiera negativa automatiska tankar
– improvisation
– säga nej på konstruktiva sätt
Ledare:
Joacim Jonsson (styrelseledamot i ÅSS)
Datum: Första fredagen i månaden. 4/8, 7/9, 5/10, 2/11, 7/12
Tid: Klockan 18-20.
Plats: ÅSS lokaler
Kontakt:
joacim@angestgoteborg.se
Eventuellt kan extra workshops arrangeras, vilka kommer annonseras via
ÅSS:s facebooksida.- säga nej på konstruktiva sätt

2018-07-03T09:37:12+02:00 2018-07-03|